Logotype

2009-01-29
Manpowers undersökning Work Life:
Facebook kan stoppa drömjobbet


17 procent av cheferna kollar upp den arbetssökande på webben som ett led i rekryterings-processen. Huvudanledningen är att arbetsgivaren vill se om den sökandes personlighet passar företagets. Ett olämpligt foto eller en avslöjande text kan innebära att personen gallras bort i urvalsprocessen. Det framgår av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future. Närmare 10 000 personer i Manpower-panelen svarade, varav 900 chefer.

Trenden med att skaffa information om en arbetssökande via webbaserade sociala nätverk såsom Facebook växer explosionsartat. Dock skiljer sig inställningen till att använda de sociala nätverken vid en rekrytering markant åt mellan yngre och äldre chefer. Bland chefer födda på 80- talet är det 28 procent som använder denna informationskälla medan motsvarande siffra för chefer födda på 40-talet är endast 12 procent.

- Det finns en risk att felbedömningar om den arbetssökande görs utifrån uppgifter på Facebook. Manpower gör inte referenstagning via sociala nätverk utan grundar urvalen på referenser, intervjuer och tester. Men de facto att skillnaden mellan arbets- och privatliv minskar och att många arbetsgivare använder nätverken innebär att kandidaterna måste bli webbsmarta. Att de sållar bland bilder och texter som de publicerar för att inte bli bortgallrade i rekryteringsprocessen, säger Peter Lundahl, VD Manpower Sverige.

Tabell 1: ”Andel chefer med personalansvar som någon gång sökt information om en person via dennes webbaserade sociala nätverk som ett led i anställningsprocessen.”

De främsta orsakerna till att chefen kollar upp jobbsökande på exempelvis Facebook är för att se om den arbetssökandes personlighet verkar passa företagets (38 %), se om personens livssituation verkar stämma överens med företagets (14 %) samt om det finns en misstanke om att personen på något sätt är oärlig (7 %).

Chefen ”addar” sina anställda
Undersökningen visar också att 72 procent av dem som är medlemmar i något socialt nätverk tycker att det utan problem går att blanda privata vänner med kollegor och chefer. Dessutom är det fler chefer som vill ”adda” - ha sina anställda som privata nätverksvänner - än vice versa. Mest naturligt är det bland cheferna födda på 80-talet; hela 52 procent av dem har anställda som en del av sitt privata nätverk.

Att blanda ihop sina privata och professionella liv har för 4 procent i undersökningen inneburit problem. Den vanligaste orsaken är att informationen om privatlivet blivit känd av kollegorna och att foton sågs av personer som inte borde sett dem.

- De sociala medierna ställer nya krav på både chefer och medarbetarna. Gränserna suddas ut och ledarskapet blir transparant. Hur personlig vill man bli med sin chef, går det till exempel att säga nej till sin chef då denne vill ”adda” sin medarbetare och vad händer om olämpliga bilder startar ryktesspridning på arbetsplatsen? fortsätter Peter Lundahl, VD Manpower Sverige.

För mer information, kontakta:
Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.
hma@manpower.se

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som kontinuerligt kommunicerar vad människor i Sverige tycker om jobbet, lönen och annat som är viktigt i livet. Panelen består av närmare 20 000 personer, som svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Panelen representerar ett tvärsnitt av befolkningen, såväl vad gäller ålder och utbildning som geografisk härkomst.Fakta om Manpower
Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige. Manpower är med sina 4 500 kontor i 80 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom uthyrning, rekrytering, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och omställning. Manpower Sverige finns på 70 orter, har 12 000 medarbetare. Manpower omsatte 6,5 miljarder kr under 2007