Manpower Matchning

Högkonjunktur, kompetensgap och omställning? Vi vet att lösningen på integrationsfrågan och utmaningarna på arbetsmarknaden hänger på att kontinuerligt effektivisera matchningen av kompetens efter marknadens behov.

Manpower Matchning brinner för att få individer och arbetsgivare att hitta varandra, att bryta utanförskap och verka för en framgångsrik integration. För oss är det en självklarhet att alla har en plats på arbetsmarknaden och vi triggas av uppdraget att lösa framtidens kompetensförsörjningsutmaningar.

Med rätt insatser av stöd och coaching säkerställer vi en social hållbarhet på arbetsmarknaden – både för individer som behöver få in en fot i arbetslivet och för individer som behöver omställning och stöd i karriären.

Stöd och Matchning
Vi är Sveriges största leverantör av tjänsten Stöd och Matchning. Av alla leverantörer är vi den som har bäst resultat och matchar ut flest kandidater till arbete och studier. Sedan starten 2014 har vi matchat ut över 7000 individer till egenförsörjning, tack vare vår ISO-certifierade och resultatfokuserade metodik. Läs mer om vad vi erbjuder till dig som är intresserad av att delta i programmet här.

Karriärstöd
Karriärstöd är en tjänst med personalstödjande aktiviteter som hjälper människor att nå sin fulla potential. Vi erbjuder en verktygslåda för medarbetare som behöver utveckla kompetenser, flytta efter jobben eller byta karriär. Detta är resultatet av våra kompetenser inom karriärvägledning, rekrytering och bemanning. Läs mer om Karriärstöd här.

Kommunala insatser
Att få stöd efter en vuxenutbildning eller efter en tids frånvaro är värdefullt för alla parter. En kommunanställd eller en kommuninvånare som behöver ha stöd ut i arbetslivet genom att stärkas i sin personliga presentation eller i sitt nätverk. Manpower Matchning har verktyg och paket att stötta med.

Omställningar
Omställningar på arbetsmarknaden är inte alltid arbetsbrist. En omställning kan vara ändrade förutsättningar och krav i produktion eller organisation. Manpower Matchning har metodik för samtal, motiverande insatser och ett nätverk som kan hjälpa i omställningen.

matchning@manpower.se  |  0771-55 99 10.