Lärare SFI/SVA

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
2
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vuxenutbildning omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, undervisning i svenska för invandrare, specialpedagogisk verksamhet, särskild utbildning för vuxna, yrkesutbildningar på gymnasial nivå och inom yrkeshögskola. Vuxenutbildningen är också ett Lärcentrum som bl.a. omfattar tentamensservice, studie- och yrkesvägledning, bibliotek och pedagogiskt stöd för elever och medborgare. Totalt omfattar vuxenutbildning cirka 70 medarbetare varav cirka 50 är pedagoger.

ARBETSUPPGIFTER
På Vuxenutbildningen inom utbildning i svenska för invandrare finns drygt 300 elever, 12 lärare och 3 studiehandledare. Du arbetar tätt ihop med arbetslaget samt med skolans studie-och yrkesvägledare, specialpedagoger och övrig personal i syfte att skapa en så god studiesituation som möjligt. Du undervisar i en SFI-kurs på A-, B-, C- eller D-nivå och utifrån kursplanen och övriga styrdokument anpassar du undervisningen till elevernas bakgrund, intressen och språknivå, vilket kräver ett individanpassat och flexibelt arbetssätt.

Du arbetar med din kurs utifrån lärplattformen Itslearning och eleverna ska kunna följa undervisningen utifrån denna. Här ska planeringar och bedömningar finnas samt kommunikationen med eleverna ske.
På SFI är det intag av nya elever var sjätte vecka vilket innebär att det kan fyllas på med elever i kursen med jämna mellanrum. Dessa elever ska ha möjlighet att få börja från start i kursen och för detta krävs ett strukturerat undervisningsupplägg.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att kunna bemöta varje elevs behov på ett adekvat sätt och detta kan innebära att man även kan få arbeta kvällstid.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du är legitimerad lärare och behörig SFI-lärare. Bifoga legitimation i din ansökan.

Vi söker en utvecklingsinriktad, engagerad och flexibel medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever och kollegor. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån styrdokumenten.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta.

Tjänsterna ledigförklaras under förutsättning att de ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-04-19