Konstruktör och projektledare Styr- och regler

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borås
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Elektrokyl-Energiteknik AB söker en person med en kombinerad konstruktions-/projektledarroll.
Att jobba som konstruktör innebär projektering d.v.s. skapa driftkort av värme-, kyla-, ventilation- samt elsystem för PLC - programmering och elkonstruktion. Samt underlag för övervaknings- och SCADA system. Man är tekniskt ansvarig för projekt har mycket nära samarbete med projektledaren.
Arbetet sker ihop i projektteam, med såväl intern som extern personal, för att kunna leverera en färdig och felfri anläggning till kund. Utförandet av konstruktionsarbetet kan varier beroende på om det är en färdig handling eller projekt där vi själva bestämmer funktionen. Som projektledare är man navet i hela projektet så väl internt som externt.
Projektledaren blir ansvarig för allt Elektrokyl energiteknik gör i projektet och får på så vis en oerhörd betydande samordningsroll för hela projektet, från start till slutkund och färdig produkt. Projektledaren är ekonomiskt ansvarig i projektet utifrån givna kalkyler.
Ansvar / arbetsuppgifter
Genomgång och avstämning av handling, samt projektering av driftkort.
Ansvar för de förväntade intäkter, kostnader, leveranstider och övriga åtaganden enligt entreprenadkontrakten i överlämnade projekt.
Projektledning, tid-, resurs- och materialplanering samt inköp av material och underentreprenörer. Driva projektet från överlämnande till godkänd slutbesiktning och kundens betalning av slutlikvid.
Övervaka projektering, konstruktion, programmering och driftsättning av automations, övervaknings- och Scada-system i byggnader.
Testning av program och framtagning av dynamiska bilder.
Bistå driftsättaren på plats eller distans för en korrekt utförd driftsättning.
Ansvara för att tillgodose kundens förväntningar avseende kvalitet/miljö/ekonomi
Ombud för entreprenaden vid byggmöten och besiktningar.
Ansvarar att checklistan för projektet följs.
Se möjligheter för merförsäljning och tilläggsorder hos befintlig kund
Ansvarar för besiktningar och projektavslut.
Ansvarar för att el-konstruktionerna följer lagar och regler.
Att ha kännedom energi- och klimatpåverkan för att skapa energigeniala fastigheter.
Ansvara för att gällande arbetsmiljöföreskrifter efterlevs

Som person är man tekniskt, affärsinriktad med hög social kompetens och är lyhörd för vad kunden vill ha hjälp med. Man måste ha förmågan att både kunna arbeta självständigt och i grupp. Vi önskar att du har bred kunskap inom fastighetsautomation och gärna några års erfarenhet. Meriterande är om du har el-behörighet. Vi ser mycket positivt på kvinnligt sökande.
Sista ansökningsdag
2021-03-07