Globala principer för datasekretess

Vi på ManpowerGroup Inc., tillsammans med våra dotterbolag och anknutna organisationer (”ManpowerGroup”), respekterar dina frågor om integritet. Denna globala sekretesspolicy gäller för (1) våra jobbkandidater, (2) våra medarbetare, som är människor vi tillhandahåller eller placerar ut på uppdrag hos våra kunder, eller de personer som vi bistår med karriärövergångstjänster, (3) användarna av de webbplatser och applikationer (”Webbplatserna”) och (4) företrädare för våra kunder och leverantörer. Denna policy gäller inte för vårt huvudkontor eller landbaserad personal, vilka är individer anställda av ManpowerGroup och som arbetar direkt för ManpowerGroup och inte direkt med en ManpowerGroup-kund. Policyn beskriver de olika typer av personlig information vi samlar in, hur vi använder denna information, med vilka vi delar den samt de rättigheter och valmöjligheter enskilda personer har gällande vår användning av deras information. Vi beskriver även de åtgärder vi vidtar för att skydda informationen och hur du kan kontakta oss gällande våra sekretessregler och hur du kan utnyttja dina rättigheter. Våra sekretessregler kan variera i de olika länder där vi är verksamma för att återspegla lokal praxis och juridiska krav. Du kan se viss landspecifik information genom att klicka här. Policyn beskriver de olika typer av personlig information vi samlar in, hur vi använder denna information, med vilka vi delar den samt de rättigheter och valmöjligheter enskilda personer har gällande vår användning av deras information. Vi beskriver även de åtgärder vi vidtar för att skydda informationen och hur du kan kontakta oss gällande våra sekretessregler och hur du kan utnyttja dina rättigheter. Våra sekretessregler kan variera i de olika länder där vi är verksamma för att återspegla lokal praxis och juridiska krav.

Information vi samlar in


Vi samlar in personlig information om dig på olika sätt, som exempelvis genom våra Webbplatser och sociala mediekanaler, vid våra evenemang och via telefon och fax, via jobbansökningar och i samband med personlig rekrytering samt i samband med vår interaktion med kunder och leverantörer. Vi kan samla in följande typer av personlig information (i enlighet med lokal lagstiftning): 

 • Kontaktinformation (såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer), 
 • användarnamn och lösenord när du registrerar dig på våra Webbplatser, 
 • betalningsinformation (såsom betalkortnummer, utgångsdatum, godkännandenummer eller säkerhetskod), 
 • information du anger angående vänner eller andra människor som du vill att vi ska kontakta, samt 
 • annan information du kan komma att tillhandahålla oss, såsom i undersökningar eller genom funktionen ”Kontakta oss” på våra Webbplatser. 

Om du är en medarbetare eller jobbkandidat och söker en anställning eller skapar ett konto för att söka en anställning kan vi dessutom samla in följande typer av personlig information (i enlighet med lokal lagstiftning): 

 • Anställnings- och utbildningshistorik,
 • språkkunskaper och andra arbetsrelaterade färdigheter, 
 • personnummer, nationella ID-nummer eller andra statligt utfärdade ID-nummer, 
 • födelsedatum,
 • kön, 
 • bankkontoinformation, 
 • medborgarskap och status gällande arbetstillstånd, 
 • funktionshinder och hälsorelaterad information,  
 • resultat från drogtester, belastningsutdrag och andra bakgrundskontroller, 
 • bidragsinformation,
 • skatterelaterad information, 
 • information som tillhandahålls av referenser, samt   
 • information i ditt cv, information du tillhandahåller gällande dina karriärintressen samt annan information angående dina kvalifikationer för anställning. 

Dessutom kan vi samla in information som du ger oss om andra personer, såsom information angående kontaktpersoner i nödsituationer. 

Information som samlas in automatiskt

När du besöker våra Webbplatser kan vi samla in viss information via automatiserade hjälpmedel, såsom cookies, webbfyrar och webbserverloggar. Den information vi kan samla in på detta sätt innefattar IP-adress, unik enhetsidentifierare, webbläsaregenskaper, enhetsegenskaper, operativsystem, språk, hänvisande URL:s, information om aktivitet på våra Webbplatser, datum och tider för besök på våra Webbplatser samt ytterligare användarstatistik. En ”cookie” är en fil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan internetansluten enhet för att identifiera besökarens webbläsare eller lagra information eller inställningar i webbläsaren. En ”webbfyr”, även känd som en internet-tag, pixel-tag eller genomskinlig GIF, länkar webbsidor till webbservrar och deras cookies, och används för att överföra information som samlas in via cookies tillbaka till en webbserver. Genom dessa automatiserade inhämtningsmetoder kan vi få ”klickströmdata”, vilket är en logg över de länkar och annat innehåll som en besökare klickar på när denne besöker en webbplats. När besökaren klickar sig genom en webbplats kan ett register över aktiviteterna samlas in och lagras. Vi kopplar samman vissa uppgifter vi har samlat in genom automatiserade medel, såsom din webbläsarinformation, med annan information som vi har fått om dig för att, exempelvis, låta oss få veta om du har öppnat ett e-postmeddelande vi har skickat till dig. Din webbläsare kan säga till dig hur du ska meddelas när du tar emot vissa typer av cookies eller hur du begränsar eller inaktiverar vissa typer av cookies. Observera dock att utan cookies kan du inte använda alla funktioner på våra Webbplatser. I den utsträckning att det krävs enligt gällande lagstiftning kommer vi efterfråga ditt medgivande innan vi samlar in personuppgifter med hjälp av cookies eller liknande automatiska metoder.  

Leverantörer av tredjepartsapplikationer, verktyg, widgets och insticksprogram på våra Webbplatser, såsom delningsverktyg för sociala medier, kan också använda automatiska metoder för att samla in information angående hur du interagerar med dessa funktioner.  Denna information samlas in direkt av leverantörerna av dessa funktioner och den omfattas av den sekretesspolicy eller de meddelanden som tillhandhålls av dessa leverantörer. Utifrån tillämplig lagstiftning ansvarar inte ManpowerGroup för dessa leverantörers informationshantering. 

Hur vi använder den information vi samlar in

Vi använder den information som beskrivs ovan för att utföra följande aktiviteter (i enlighet med lokal lagstiftning):

 • Tillhandahålla arbetskraftlösningar och koppla samman människor med arbeten, 
 • skapa och hantera online-konton, 
 • hantera betalningar,
 • hantera relationerna med våra kunder och leverantörer, 
 • skicka ut kampanjmaterial, meddelanden om tillgängliga anställningar samt annan kommunikation, 
 • förmedla information om, och administrera deltagande i, speciella evenemang, kampanjer, program, erbjudanden, enkäter, tävlingar och marknadsundersökningar, 
 • svara på individuella frågor, 
 • driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckla, analysera och förbättra våra tjänster, hantera vår kommunikation, genomföra dataanalyser samt genomföra bokföring, revision och andra interna funktioner).
 • skydda oss mot, identifiera och försöka förhindra bedrägerier och annan olaglig verksamhet, fordringar och skyldigheter, samt 
 • följa och upprätthålla tillämpliga juridiska krav, relevanta industristandarder, avtalsförpliktelser och våra policyer. 

Utöver aktiviteterna ovan, och i enlighet med lokal lagstiftning, om du är en medarbetare eller jobbkandidat och du söker en anställning eller skapar ett konto för att kunna söka en anställning använder vi den information som beskrivs i denna globala sekretesspolicy för att:

 • Ge dig tillgång till jobbmöjligheter och jobb, 
 • tillhandahålla HR-tjänster åt dig, inklusive administration av bidrag, lön, prestationshantering och disciplinära åtgärder,
 • tillhandahålla ytterligare tjänster åt dig, såsom utbildning, karriärrådgivning och karriärövergångstjänster,  
 • utvärdera din lämplighet som jobbkandidat och dina medarbetarkvalifikationer för anställning, samt 
 • utföra dataanalyser, såsom (i) analysera vår jobbkandidat- och medarbetardatabas; (ii) bedöma individuella prestationer och förmågor, inklusive betygsätta arbetsrelaterade färdigheter; (iii) identifiera kompetensbrist, (iv) använda information som sammanför individer och potentiella möjligheter, och (v) att analysera pipelinedata (trender vad gäller anställningsrutiner). 

Vi kan även använda informationen på andra sätt för vilka vi skickar ut särskilda meddelanden vid eller före tidpunkten för insamlingen. 

Dessutom använder vi information som samlas in via cookies, webbfyrar, pixlar, webbserverloggar och andra automatiserade medel för ändamål såsom (i) att anpassa våra användares användning av våra Webbplatser, (ii) att leverera innehåll som skräddarsys efter våra användares intressen och hur våra användare använder våra webbplatser, och (iii) att hantera våra Webbplatser och andra aspekter av vår verksamhet. I den utsträckning att det krävs enligt gällande lagstiftning kommer vi efterfråga ditt medgivande innan vi samlar in uppgifter med hjälp av cookies eller liknande automatiska metoder. 

Vi använder även tredjepartsanalystjänster på våra Webbplatser, såsom Google Analytics och Adobe Omniture. Analysleverantörerna som hanterar dessa tjänster använder sig av teknologier såsom cookies, webbserverloggar och webbfyrar för att hjälpa oss att analysera hur du använder våra Webbplatser. Den information som samlas in genom dessa metoder (inklusive IP-adress) kan lämnas ut till dessa analysleverantörer och andra berörda tredje parter som använder denna information för att exempelvis utvärdera användningen av Webbplatserna. För mer information om dessa analystjänster och hur du kan välja att inte delta, besök följande webbplatser och de webbplatser som ingår i de landspecifika tilläggen: 

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1 


Interessebaserad reklam

På våra Webbplatser kan vi samla in information om dina online-aktiviteter för att kunna erbjuda dig reklam om produkter och tjänster som skräddarsys efter dina intressen. Vi kan även få information för detta ändamål från tredjepartswebbplatser som hanterar våra annonser. Detta avsnitt av vår globala sekretesspolicy ger detaljer och förklarar hur du kan utnyttja dina valmöjligheter.

Du kan se vissa annonser på andra webbplatser eftersom vi anlitar tredjepartsannonsnätverk. Genom sådana annonsnätverk kan vi rikta våra meddelanden till användare med hjälp av demografiska, intressebaserade och kontextuella metoder. Genom annonsnätverk kan vi spåra dina online-aktiviteter över tid genom att samla in information genom automatiserade metoder, inklusive genom att använda tredjepartscookies, webbserverloggar, pixlar och webbfyrar. Nätverken använder denna information för att visa annonser som kan skräddarsys efter dina intressen. Den information våra annonsnätverk kan samla in för vår räkning innehåller data om dina besök på webbplatser som innehåller ManpowerGroup-annonser, såsom de sidor eller annonser du besöker och din aktivitet på dessa webbplatser. Datainsamlingen äger rum både på våra webbplatser och på webbplatser från tredje part som deltar i dessa annonsnätverk. Denna process hjälper oss även att utvärdera hur effektiv vår marknadsföring är. För mer information om hur du väljer att inte delta i detta annonsnätverks intressebaserade annonsering, vänligen besök http://www.aboutads.info/choices/. I den utsträckning att det krävs enligt gällande lagstiftning kommer vi att efterfråga ditt medgivande innan vi använder din information för intressebaserad annonsering. 

Våra Webbplatser är inte utformade att svara på ”spåra inte”-signaler från webbläsare. 

Vilken information vi delar

Vi lämnar inte ut personlig information som vi samlar in om dig, förutom såsom beskrivs i denna globala sekretesspolicy eller i separata meddelanden som skickas ut i samband med vissa aktiviteter. Vi tillhandahåller personlig information till leverantörer som utför tjänster för vår räkning baserat på våra instruktioner. Vi låter inte dessa leverantörer använda eller lämna ut denna information förutom i de fall den behövs för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla juridiska krav. Vi kan även dela din personliga information (i) med våra dotterbolag och anknutna organisationer; (ii) om du är en jobbkandidat, med klienter som kan ha jobbmöjligheter eller är intresserade av att placera ut våra jobbkandidater; och (iii) med andra som vi arbetar med, såsom arbetsförmedlingskonsulter och underleverantörer för att hitta ett jobb till dig. 

Dessutom kan vi lämna ut information om dig (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lagstiftning eller en juridisk process, (ii) till brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tjänstemän baserat på en laglig begäran om offentliggörande; och (iii) när vi anser att offentliggörande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en utredning gällande misstänkt eller konstaterad bedräglig eller olaglig verksamhet. Vi förbehåller oss även rätten att överföra personlig information vi har om dig i den händelse att vi säljer eller överför alla eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive vid en omorganisation, upplösning eller likvidering). 

Information som samlas in via insticksprogram och widgets från tredje parter på Webbplatserna (såsom information om din användning av delningsverktyg för sociala medier) samlas in direkt av leverantörerna av dessa insticksprogram och widgets. Denna information omfattas av den sekretesspolicy som gäller för leverantörerna av insticksprogram och widgets och ManpowerGroup ansvarar inte för dessa leverantörers informationsrutiner.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Vi erbjuder dig vissa valmöjligheter vad gäller den personliga information vi samlar in om dig och hur vi kommunicerar med dig. För att uppdatera dina preferenser, be oss ta bort dina uppgifter från våra utskickslistor, utnyttja dina rättigheter eller skicka en förfrågan, vänligen kontakta oss enligt instruktionerna som ges i ”Kontakta oss”-avsnittet i denna globala sekretesspolicy. Utifrån den lagstiftning som gäller där du befinner dig kan du begära att få tillgång till den personliga information vi har om dig eller begära att vi korrigerar, ändrar, raderar eller blockerar informationen genom att kontakta oss enligt nedan. Där det är möjligt enligt gällande lagstiftning kan du återkalla det samtycke du tidigare har givit oss, eller när som helst och utifrån legitima skäl komma med invändningar gällande hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer därmed att utgå ifrån dina preferenser från och med den tidpunkten. 

Om du vill lära dig mer om hur du kan välja att inte delta i annonsnätverks intressebaserade annonsering, vänligen besök sidan för konsumentbortval på http://www.aboutads.info/choices/

Meddelande till boende i Kalifornien

Med vissa begränsningar kan boende i Kalifornien be oss att (i) ge dem en förteckning över vissa kategorier av personlig information som vi har lämnat till tredje part för dessas direkta marknadsföring under närmast föregående kalenderår, och (ii) berätta vilka dessa tredje parter är. För att göra denna begäran kan boende i Kalifornien kontakta oss såsom anges i ”Kontakta oss” nedan. 

Dataöverföringar

Vi överför den personliga information vi samlar in om dig till länder utanför det land i vilket uppgifterna ursprungligen samlades in. Det kan vara så att dessa länder inte has samma lagstiftning gällande dataskydd som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda den informationen såsom beskrivs i denna globala sekretesspolicy. 

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz kommer vi att följa tillämpliga juridiska krav som ger adekvat skydd för överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EES eller Schweiz. 

Hur vi skyddar personlig information

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga information som du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, utlämnande eller användning. 

Länkar till tredjepartswebbplatser, applikationer och tjänster

För din bekvämlighet och information kan våra Webbplatser innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, applikationer och tjänster som kan drivas av företag som inte har någon koppling till ManpowerGroup. Dessa företag kan ha sina egna sekretesspolicyer eller meddelanden, vilka vi rekommenderar att du granskar. Vi ansvarar inte för sekretessrutinerna för någon webbplats, applikation eller tjänst som inte tillhör ManpowerGroup.

Uppdateringar av vår globala sekretesspolicy 

Denna globala sekretesspolicy (inklusive all tillägg) kan komma att uppdateras med jämna mellanrum för att återspegla ändringar i våra rutiner gällande personlig information. När det gäller betydande förändringar kommer vi att meddela dig detta genom att lägga upp ett väl synligt meddelande på våra Webbplatser som indikerar längst upp på policyn när den senast uppdaterades. 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna globala sekretesspolicy, om du skulle vilja utnyttja dina rättigheter eller vill att vi ska uppdatera den information vi har om dig eller dina önskemål, vänligen skriv till: 

            ManpowerGroup Inc. 
            Attn: General Counsel 
            100 Manpower Place 
            Milwaukee, WI 53212 

Om du befinner dig inom EU, var god kontakta: 

            Experis 
            Attn: Director of Legal Affairs, EMEA 
            The Helicon 
            One South Place 
            London EC2M 2RB 
            United Kingdom