Dina rättigheter

ManpowerGroups utgångspunkt är att inte registrera data som inte är nödvändiga för vårt arbete och heller inte spara data längre än vad arbetet kräver. Vi följer gällande lagar och förordningar för data som vi registrerar men även för hur länge vi är föreskrivna att spara viss information.

Har du registrerad information om dig hos ManpowerGroup har du rätt att:

* Ta del av den information vi har registrerad hos oss

* Begära att data raderas 

* Begära att få ut informationen för att ge den till någon annan verksamhet

* Få felaktiga uppgifter rättade om någon del av informationen skulle vara inkorrekt. 

Vilken information vi har registrerad beror på om du är kandidat och sökt anställning genom oss, eller om du är/varit anställd hos oss och arbetar/arbetat för oss eller hos våra kunder. Om du arbetar/arbetat hos något av våra kundföretag har vi i vissa fall kontaktuppgifter etc till dig inom ramen för vår relation till våra kundföretag. 

Begära att få registerutdrag eller få ut informationen 

När du vill ta del av information vi har registrerad ska du vända dig till Manpower Contact Center på telefon 0771 55 99 10.

För att säkerställa att vi ger dig den information du vill ta del av, och att vi lämnar ut den bara till dig och ingen annan, kommer vi att ställa en del frågor till dig i och med din ansökan om registerutdrag. Dessa frågor gäller vilken data du vill ha tillgång till beroende på om du är/varit kandidat, anställd, underkonsult eller en kund- eller leverantörskontakt hos oss. 

För att säker ställa att vi inte lämnar ut information till någon annan än dig själv så kommer vi att skicka registerutdraget till dig i ett rekommenderat brev. 

Det tar normalt 4 veckor att ta fram ett registerutdrag. Du kommer få informationen samlad i formen av filer på ett USB-minne. Du kan då ta del av informationen genom att läsa av USB-minnet på en dator eller lämna över informationen till annan verksamhet som du vill ska ta del av din information. 

Vi kommer för närvarande av säkerhetsskäl inte skicka information om dig till annan verksamhet direkt utan lämnar bara ut informationen direkt till dig. 

Du har rätt att få information om dig en gång per en tolv-månaders period. 

Begäran om att få information raderad

Om du skulle vilja att vi raderar information om dig måste vi ställa frågor om vilken typ av information du vill få raderad samt om du är/varit kandidat, anställd eller kundkontakt hos oss. 

När du vill få information raderad kontaktar du Manpower Contact Center på telefon 0771 55 99 10. 

För att säkerställa att begäran av radering av information kommer från dig och ingen annan kommer vi skicka dig en begäran om radering av data som du måste fylla i och signera. Adress för att skicka in begäran återfinner du på blanketten för begäran. 

I vissa fall är vi förhindrade att radera information vi har registrerad om dig hos oss utifrån andra juridiska ramverk. Det kan vara information som är knuten till din anställning eller om du har deltagit i en rekryteringsprocess då bland annat bokföringslagen och lagen om diskriminering förhindrar oss att radera data. Därför kommer vi från fall till fall bedöma på vilket sätt vi kan tillmötesgå din begäran om att radera dina personuppgifter.  

Begäran om att få rättelse av information 

Om du är kandidat uppmanar vi dig att i första hand logga in på din profil och rätta uppgifter om dig och din CV direkt i din profil. 

Om annan information om dig är felaktig och du vill att vi rättar detta ber vi dig kontakta Manpower Contact Center på telefon 0771 55 99 10 och begär rättelse och där anger vilken information som ska rättas. 

Vi kommer då att rätta uppgifterna så snart vi kan – dock senast 4 veckor från att vi har fått din begäran av rättelse.