Samordnare inom el till Fastighetsenheten

Location: 
Västerås
Business area: 
Teknik, Naturvetenskap
Positions: 
1
Om din specialistkompetens är inom el har vi rollen för dig. Som vår samordnare är du sakkunnig för frågor inom el i både underhållsprojekt och nybyggnadsprojekt. Här har du möjligheten att planera långsiktigt och metodiskt utveckla arbetet för att uppnå god kvalitet och bestående resultat.

Inom Fastighetsenheten finns specialister inom bland annat förvaltning, projektledning, teknik, brand och säkerhet. Som samordnare tillhör du teknikavdelningen. Med stort förtroende och ett nära ledarskap arbetar vi tillsammans och drar nytta av varandras kompetens för att utveckla staden.

Fastighetsenheten ingår i Teknik- och fastighetsförvaltningen som har ett brett uppdrag. Vi har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheter, vi ansvarar för stadens exploateringsverksamhet och fastighetsförvaltning samt Västerås kommunala gator, parker, naturområden och parkeringar. Läs gärna mer på www.vasteras.se/teknikochfastighetsforvaltningen

ARBETSUPPGIFTER
Som sakkunnig inom el har du förmånen att fördela din tid mellan underhållsprojekt, investeringsprojekt och nybyggnationsprojekt. Du har en långsiktig planering för olika underhållprojekt och hanterar akuta behov av underhåll. Du tar emot felanmälningar, felsöker och fördelar uppdraget till leverantör. Ditt ansvar är att vara beställarstöd och koordinera projekt. Det innebär uppföljning, besiktning och avrapportering i vårt fastighetssystem. I det dagliga arbetet granskar och hanterar du olika handlingar som exempelvis förfrågningsunderlag, bygghandlingar, ritningar och fakturor.

KVALIFIKATIONER
Som specialist har du god kompetens inom el och har relevant utbildning. Du har passande erfarenhet och kanske har du även arbetat i en funktion som beställarstöd. Att arbeta i en koordinerande roll passar dig perfekt då du uppskattar att ha en god struktur som möjliggör att du på ett flexibelt sätt kan anpassad dig mellan olika uppgifter.

För dig är det naturligt att driva dina processer och ta egna initiativ. Du ser din roll som en servicefunktion och trivs med att samarbeta med andra. Du har förmågan att skapa bra och stabila relationer med både kollegor och leverantörer.

Hoppas vi har väckt ditt intresse för tjänsten. Din ansökan är varmt välkommen.

ÖVRIGT
Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:
https://www.vasteras.se/jobbochkarriär

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Last Application Date
2021-05-16