Skolsköterska

Location: 
Göteborg
Business area: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Positions: 
1
Franska Skolan Göteborg är en mindre svensk friskola fsk - åk 9 med totalt ca 380 elever belägen i centrala Göteborg på två närbelägna gatuadresser. Skolan har fransk profil vilket innebär att alla elever läser franska som modernt språk. Övrig undervisning sker på svenska. Huvudman är Medborgarskolan Region Väst som huvudman, som är en icke vinstdrivande ideell förening.


Skolan har engagerade elever, föräldrar och personal och stort vikt läggs vid vår värdegrund, familjära anda och skapandet hög kvalitet i allt gällande elevernas skolgång.


Franska Skolan Göteborg söker nu en skolsköterska till våra grundskolelever. Tjänstens omfattning kan diskuteras då vi kan tänka oss allt ge hela uppdraget (90%) till den sökande eller en del av uppdraget (ca 50%) i kombination med att vår nuvarande skolsköterska fortsätter på en del av tjänsten.


I uppdraget ingår, utöver de gängse skolsköterskeuppgifterna samarbete med skolläkare, MLA-sköterska samt skolans elevhälsoteam (EHT).
Engagemang och god social förmåga är av största vikt då arbetet i huvudsak består av tät interaktion med elever, föräldrar och övriga kollegor på skolan.