KOPIA AV Vikarierande lärare i Företagsek

KOPIA AV Vikarierande lärare i Företagsek

Location: 
Malmö
Business area: 
Pedagogiska arbeten
Positions: 
1
MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta, ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 1 800 medarbetare och en omsättning på 1,2 miljarder. ThorenGruppen driver 27 gymnasieskolor från Malmö till Skellefteå, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter.

Thoren Business School (TBS) är affärsgymnasiet inom ThorenGruppen som utbildar framtidens stjärnor - affärskvinnor, affärsmän och ledare - i business. Skolan finns på elva orter, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Skolan har fyra huvudprogram; Business Program, Management Program, Commerce Program samt Communication Program. Alla program har ett fokus på ett företagsamt lärande och strävar efter att eleverna utvecklar förmågan att se möjligheter och gå från idé till handling.Vi söker en behörig lärare i ekonomiska ämnen på gymnasienivå; entreprenörskap och företagsekonomi.

Tjänsten är ett vikariat under en månad i första hand 25%

Det är bra om du har erfarenhet från arbetslivet om än annat än skola, gärna inom småföretagande.

Du är mycket flexibel i din undervisning, du kan organisera samt motiveras av att undervisa och stödja våra elever och ha en god talang för lyhördhet.


I dina arbetsuppgifter ingår att planera, dokumentera och genomföra våra kurser för främst skolans Business Program (ekonomiprg) i enlighet med de anvisningar som regleras av styrdokument för gymnasieskolan, skolverkets kursplaner. Det är mycket viktigt att du har god pedagogisk förmåga och att du tycker om att jobba med människor. Du bör också tycka om att jobba på en flexibel arbetsplats. Du tycker om att arbeta affärsinriktat, kopplat till skolans koncept, case, APL, UF, och kurser och ser det som positivt att få arbeta i en målinriktad organisation. Att du har ett coachande förhållningssätt ser vi som en självklarhet.

Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, funktionsnedsättning, ålder och kulturell bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som kreativitet, samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten. Det är viktigt för oss att du identifierar dig med vår gemensamma värdegrund: Resultat. Engagemang. Nytänkande. Tydlighet kopplat till skolans värdegrund, Passion, kraft, mod och hjärta.

 Nedan förklaras, med hjälp av några exempel, hur vi tänker kring vår värdegrund.
MOD: Att själv ständigt utmana befintliga mönster, ifrågasätta, pröva nya vägar och skapa en skola som går sin egen väg och som tydligt skiljer sig från andra. Ledarskap hos oss handlar om att uppmuntra personalen till detta förhållningssätt.
KRAFT: Att genomföra och leverera det vi lovar eleverna. Att verkligen pröva nya vägar i verksamhetens alla delar. Vi har rätt resurser för att genomföra våra idéer
så snabbt och bra som möjligt. Vår genomförandekraft är stark.
PASSION: Att skapa en besjälad arbetsplats där man som ledare och medarbetare brinner för sin uppgift, för eleverna och för att skapa Sveriges främsta yrkesgymnasium.
HJÄRTA: Att alltid verka för goda relationer mellan elever, personal och ledning. Att vara ett föredöme när det gäller bemötande och omvärldsrelationer. Att våra hjärtan är stora och inkluderande. Hos oss är alla som vill välkomna. Vi beaktar och ser den enskilda människan och hur vårt agerande kan stärka/hjälpa individen eller gruppen.