Doktorand inom hållbart boende

Location: 
Gotland
Business area: 
Pedagogiska arbeten
Positions: 
1
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland.

Du kommer vara anställd vid Avdelningen för kvalitetsteknik som har sin verksamhet på Campus Gotland i Visby. Vi arbetar med både undervisning och forskning och erbjuder ett brett utbud av program och fristående kurser som genomsyras av målet att skapa långsiktigt hållbara företag och organisationer. Vid avdelningen pågår flera forskningsprojekt som knyter an till hållbar destinationsutveckling och här bedrivs även forskning inom kvalitetsteknik med process- och intressentfokus. Hela avdelningen befinner sig på Campus Gotland i Visby, ett internationellt campus mitt i världsarvet Visby. Läs mer på https://cie.uu.se/kvalitesteknik/.

Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, samt ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet.

Forskarutbildningsämnet heter Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö. Du kommer arbeta i en bred forskningsmiljö som innefattar verksamheter på både Campus Gotland och på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Beskrivning av forskningsprojekt: Hållbar verksamhetsutveckling kan ses som kvalitetsutveckling för hållbar utveckling. Hållbart boende utgör en viktig del av en hållbar samhällsutveckling. En förutsättning för förbättring är att vi kan förstå, definiera och mäta hållbarhet. Projektet har fokus på att förstå och definiera hur en hållbar boendevärdekedja ser ut och hur den kan mätas och styras. Hållbart boende är en utmaning lokalt, nationellt och globalt och projektet har olika fokus som spänner över hållbart boende på Gotland, i Sverige och i Afrika söder om Sahara. Lokalt vill vi förstå hur ett hållbart boende skulle se ut på Gotland som är både en ö och en region, som utgör ett avgränsat system och där det finns uttalade planer om regional hållbar utveckling. Nationellt är vi intresserade i Sverige som ett föregångsland inom hållbarhet. Globalt är utmaningarna störst i utvecklade länder där det mesta byggandet sker. Afrika är den yngsta kontinenten och i Afrika söder om Sahara finns många av världens fattigaste och folkrikaste länder. Behovet av bostäder är enormt och utmaningen är att bygga billigt för att folk skall ha råd samtidigt som byggande skall vara koldioxidneutralt.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- Avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationer: Vi söker kandidater med en civilingenjörsexamen inom system i teknik och samhälle eller annat liknande område som är relevant för forskningen. Du behöver ha en förmåga till systemtänkande och gärna ha en bred utbildningsbakgrund. Det är en fördel ifall du bedrivit studier inom flera områden inklusive samhällsvetenskap och humaniora. Samtidigt behöver du ha en solid grund i matematik och ingenjörsvetenskaper. Du ska ha god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver forskningsintressen och tidigare erfarenhet, CV, kopior av examensbevis och betyg, kopia på examensarbete, rekommendationsbrev och/eller kontaktuppgifter till 2-3 referenser, samt andra relevanta dokument.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 20-03-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Raine Isaksson, 0498-108380, raine.isaksson@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2021, UFV-PA 2021/81.Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Last Application Date
2021-02-19