Elevassistent särskola

Location: 
Gotland
Business area: 
Pedagogiska arbeten
Positions: 
4
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi finns på flera skolor på Gotland. I klasserna arbetar speciallärare och elevassistenter. Vi är stolta över att göra skillnad. Vi arbetar rationellt och med utmaningar för att nå så långt som möjligt. Särskolan på Gotland kännetecknas av goda resultat, nöjda elever och vårdnadshavare.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar.
Eleverna har en intellektuell funktionsvariation/utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet.

Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter. Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar.
Arbetet är fysiskt ansträngande och innehåller omvårdnad.

Du kan som personal inom särskolans linje komma att jobba på olika avdelningar över tid. Vi söker nu elevassistenter till Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, grundsärskola Desideria och grundsärskola.

Tjänsterna är semestertjänster.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid dina tidigare erfarenheter och din personlighet. Du har avslutad gymnasieutbildning, meriterande med inriktning mot barn- och fritid eller vård- och omsorg. Du har erfarenhet av att arbeta med bildstöd och tecken som stöd.

Vi ser det som meriterande som meriterande om du har gått elevassistentutbildning och om du har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev.

Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du måste kunna hjälpa till att lyfta elever i olika sammanhang.

Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat.
B-körkort är meriterande.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Last Application Date
2021-04-25