Doktorand i vårdvetenskap

Location: 
Borås
Business area: 
Pedagogiska arbeten
Positions: 
1
Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och drygt 750 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås

Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.

På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.


Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap samt ledning, styrning och organisering.

Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och administratörer. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap. Vid akademin ligger också polisutbildningen, som är en uppdragsutbildning från Polismyndigheten.

Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC), som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens. Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en ledande roll i Norden.

Inom forskningsområdet Människan i vården samt forskarutbildningsämnet vårdvetenskap utlyses följande forskningsprojekt:

Vårdvetenskap med inriktning organisering och ledarskap:
”Videokonsultation mellan ambulanspersonal och strokeläkare. Ett digitalt organiserande verktyg för god vård eller en kamp om olika professionella anspråk?” Huvudhandledare: Bitr. professor Marita Flisbäck

Arbetsbeskrivning
Doktorandanställningen ägnas till minst 80 % åt forskarstudier och avhandlingsarbete. Återstående tid är institutionstjänstgöring innefattande undervisning på grundnivå och avancerad nivå i relevanta kurser, handledning av examensarbeten och medverkan i externa projekt och/eller administration.  

Forskningsprojekten/avhandlingsarbetet kommer att bedrivas i en etablerad forskargrupp. Avhandlingsarbetet kommer att innefatta genomförande av fyra delstudier inom ett projekt. Inledningsvis utarbetas projektplan och forskningsetisk ansökan. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning och handledning av examensarbeten inom akademins program, fristående kurser och/eller uppdragsutbildning.

Doktorander anställs enligt Högskoleförordningen kapitel 5. Studietiden motsvarar högst fyra års heltidsstudier. Den första anställningsperioden omfattar ett år och förnyas i normalfallet med ett år i taget. Om det ingår institutionstjänstgöring förlängs forskarutbildningstiden till högst 5 år.

Kvalifikationer
För detaljerad information om de kvalifikationer som krävs för anställningen, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Kontakt 
Upplysningar om anställningen lämnas av sektionschef Katarina Karlsson via telefon 033-435 4761 eller via mail katarina.karlsson@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Rebecca Gmoser, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Anställningsform: Anställningen tidsbegränsas enligt HF kap 5 § 7
Sysselsättningsgrad:Anställning som doktorand omfattar heltid under fem år i enlighet med Högskoleförordningen kap 5. Heltid, 80 % ägnas åt forskarstudier och återstående tid, 20 % innefattar tjänstgöring vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA 2020/213

 

Ansökan
Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
Utifrån den projektidé som presenteras i annonsen, skriv en forskningsskiss på max 2000 ord exklusive referenser. Skissen skall innehålla en problematiserade text kring forskningsområdet.


• Personligt brev
• CV
• Master-/magisteruppsats 
• Andra eventuella publikationer

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-24.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.