Modersmålslärare

Location: 
Gotland
Business area: 
Pedagogiska arbeten
Positions: 
10
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Enheten för modersmål består idag av ca femtio medarbetare. Enhetens uppdrag är att undervisa i samt studiehandleda på modersmål och ta emot nyanlända elever vid ankomst till Gotland. Enheten tillhandahåller personal till grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen samt centrala mottagningsverksamheten, Lotsen. Enheten arbetar mot både kommunala och fristående verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som modersmålslärare i Region Gotland innebär att du undervisar i ämnet modersmål. Du kommer troligtvis även att studiehandleda nyanlända elever i skolans alla ämnen, från förskoleklass till vuxenutbildning.

I tjänsten ingår att samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att självständigt bedriva undervisning utifrån skolans styrdokument. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

Då vi har många skolor på Gotland kan arbetet innebära både när- och fjärrundervisning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarutbildning och/eller erfarenhet av att undervisa elever/studerande i ett eller flera av följande språk: arabiska, engelska, nederländska, bosniska/serbiska/kroatiska och tigrinja.

Krav för att erbjudas en tillsvidaretjänst är att den sökande:
- har adekvat kompetens för att undervisa i det aktuell ämnet eller på den aktuella kursen
- har minst gymnasial utbildning från hemlandet eller Sverige
- har godkänt betyg i SVA 3 eller motsvarande
- har tillräckliga kunskaper för att kunna använda dator/iPad som ett digitalt verktyg i undervisningen
- har minst ett års erfarenhet av undervisning i Sverige och har goda referenser

B-körkort och tillgång till egen bil samt erfarenhet av fjärrundervisning är meriterande.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Last Application Date
2021-02-28