Metodhandledare till Dialogcentrum

Location: 
Borås
Business area: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Positions: 
1
Individ- och familjeomsorgens delområde barn och unga, söker en metodhandledare till Dialogcentrum. Vi är en enhet med familjebehandlare och behandlingsassistenter som arbetar med insatser som är beslutade av socialtjänstens myndighetsutövare inom barn och unga. Uppdraget innebär någon form av förändringsarbete gällande kommunikations-, relations- och samarbets-svårigheter i eller runt familjer med barn och/eller ungdomar.

Du har nu möjligheten att söka ett stimulerande och givande arbete. Enhetens huvudsakliga uppgift och ansvar är att bedriva kvalificerat familjebehandlande arbete. Insatserna som vi utför verkställs enligt Socialtjänstlagen (SOL) efter beställning från IFO Barn och Unga myndighet. Uppdraget som metodhandledare innebär att ge stöd åt våra familjebehandlare och behandlingsassistenter som utför förändringsarbete gällande kommunikations-, relations- och samarbets-svårigheter i eller runt familjer med barn och/eller ungdomar.
Metodhandledarens roll i organisationen är att stödja de enskilda behandlarna i deras behandlingsarbete, fördela uppdrag och matcha dem mot medarbetares kompetens samt att bistå enhetschef i omvärldsbevakning och utveckling av enheten.
Verksamheten är dynamisk och föränderlig verksamhet med en personalgrupp med stor kompetens och bred erfarenhet av denna typ av arbete.


Dialogcentrum i Borås består av en enhetschef, 18 familjebehandlare, fem behandlingsassistenter, en specialpedagog och en administratör samt två metodhandledare.


Du är utbildad socionom, eller har en annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdigt. Du har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar. Det är önskvärt med vidareutbildning inom området, gärna systemteoretisk utbildning och Steg 1-utbildning. Erfarenhet och kunskap om nätverksarbete är meriterande. Det är nödvändigt att du har B-körkort och det är önskvärt att Du har yrkeserfarenhet från socialtjänsten och då främst med olika former av behandling och förändringsarbete.
Du bör ha erfarenhet av att leda/handleda arbetsgrupper.
Intervjuer sker löpande under annonstiden så ansök redan idag!