Postdoktor - Styrning, rättvisa och motstånd

Location: 
Uppsala
Business area: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Positions: 
1
Institutionen för stad och land, Avdelningen för miljökommunikation
Institutionen för stad och land vid SLU erbjuder en stark samhällsvetenskaplig forskarmiljö i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria. Vi söker nu en postdoktorand till avdelningen för miljökommunikation, en avdelning där vi forskar om kommunikativa aspekter av miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi utgår från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, snarare än som förmedling av information. Avdelningen arbetar främst med kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning med kommunikativa perspektiv på teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i beslutsfattande och förändringsprocesser. Vi forskar inom en rad olika tillämpningssammanhang som t ex naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, viltvård, gruvdrift och bebyggda miljöer.

Arbetsuppgifter:
Det råder bred enighet bland klimatforskare och aktivister om att samhällets omställning måste accelerera för att förhindra att klimatförändringarna ytterligare förvärras. De senaste åren har emellertid visat att delar av befolkningen upplever social förändring som exkluderande och marginaliserande och möter sådana förändringsprocesser med kraftfullt motstånd och (ofta populistisk) opposition. I vårt treåriga Formas-finansierade projekt utvecklar vi visioner om en socialt accepterad styrning av samhällets omställning som ses som legitim, öppnar upp för och hanterar konflikt och motstånd på ett konstruktivt sätt. För att göra detta undersöker vi samspelet mellan styrningsstrategier som främjar en övergång till ett fossilfritt välfärdssamhälle utifrån olika perspektiv bland dem som blir styrda, med fokus på motståndets och den uppfattade (o)rättvisans roll. För att fånga en mångfald av perspektiv på övergångsstyrning, även perspektiv som kan ses som antagonistiska, använder vi oss av dokumentanalys och insikter bland en rad olika nyckelaktörer. Genom samverkan med och mellan dessa identifierar vi möjliga sätt att möta motstånd (både tyst och öppen oenighet) och upplevelser av orättvisa. Forskningen kommer att fokusera på Sverige men också använda ett skotskt exempel för ytterligare insikter.

Kvalifikationer:
Vi söker nu en mycket motiverad, proaktiv och kreativ ny kollega med doktorsexamen och stark bakgrund inom ett relevant samhällsvetenskapligt område (såsom sociologi, kulturgeografi, statsvetenskap eller kommunikationsvetenskap) samt med erfarenhet av teoretiskt grundad, kvalitativ empirisk forskning. Eftersom merparten av det empiriska arbetet kommer att äga rum i Sverige är mycket goda kunskaper i svenska ett absolut krav, men vi förväntar oss också att sökande behärskar skriftlig och talad engelska flytande. Erfarenhet av svensk klimatrelaterad forskning, samt kännedom om klimatdebattens olika perspektiv och aktörer är meriterande, liksom dokumenterade erfarenheter av intervjustudier, dokumentanalys och organisering av forskningsworkshops.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-04-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.