Socialsekreterare till Utredning barn, unga och vuxna

Location: 
Mjölby
Business area: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Positions: 
2
Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 900 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?


Är du en modig, engagerad och ansvarsfull lagspelare som vill vara med och bygga upp starka vuxen – och barnenheter som ligger i framkant inom socialt arbetet och myndighetsutövning?

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant.

Individ- och familjeomsorgen är en av fyra verksamhetsområden inom omsorgs- och socialförvaltningen. Verksamhetens uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning med god kvalitet, där insatser ska tillsättas med utgångspunkt i lägsta omhändertagandenivå och med klientens delaktighet i fokus.

I dagsläget består verksamhetsområdet av sex enheter, varav en är Utredning barn, unga och vuxna. Enhetens ansvar är att ta emot, utreda och bedöma behov av insatser för barn, unga och vuxna med stöd av Socialtjänstlagen, Lagen och vård av unga och i vissa fall Lagen om vård av missbrukare. Under våren pågår en förändringsprocess med fokus på att tydliggöra uppdraget för socialsekreterarna. Förändringen innebär i stort att enheten kommer att delas så att socialsekreterare barn och unga bildar en enhet, Utredning barn och unga, och socialsekreterare vuxna organiseras inom samma enhet som ekonomiskt bistånd och bildar enheten Utredning vuxna. Nu söker vi drivna och utvecklingsinriktade socialsekreterare till båda enheterna.

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som socialsekreterare ingår att ta emot, utreda och bedöma behov av insatser för barn och unga respektive vuxna samt se till att beviljade insatser är av god kvalitet genom regelbundna uppföljningar. För insatser som rör barn ska barns bästa beaktas.

Nätverksarbete finns som en del i all utredning och handläggning inom enheten och Socialstyrelsens utredningsmetod Barns Behov I Centrum (BBIC) är grunden för handläggning av ärenden rörande barn och unga. Enheten barn och unga arbetar även aktivt med implementering av Signs of safety som ett arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsarbete eller annan erfarenhet inom socialt arbete. Vidare ser vi att du har god kunskap om gällande lagstiftning inom området och förmågan att tillämpa den i arbetet. Meriterande är om du har utbildning inom Signs of Safety.

Som person är du prestigelös, trygg och stabil samt ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du har förmågan att planera samt organisera ditt arbete och sätta gränser. Arbetet innebär hög anpassningsförmåga där du är lugn och kontrollerad samt agerar professionellt även i pressade situationer. Din samarbetsförmåga är god, samtidigt som du är bekväm med att arbeta självständigt där du fattar egna beslut och tar ansvar för dessa. Du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med en positiv jobbkultur. Vi testar och utmanar, vi tänker nytt och tar verksamheten till nya nivåer. Att arbeta med frihet under ansvar stärker oss i vår roll. Tillsammans är vi möjliggörare.

ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 27 700 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
Last Application Date
2021-03-25