Lärare idrott

Location: 
Gotland
Business area: 
Pedagogiska arbeten
Positions: 
1
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Västerhejde skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Skolan har 272 elever samt en hög andel legitimerade pedagoger och en väl fungerande elevhälsa.

På Västerhejde skola strävar vi efter glädje, struktur, gemenskap, trygghet och samarbete. Vi har ett trygghetsteam och en kamratstödjargrupp samt ett väl fungerande elevråd. Sedan 30 år tillbaka har vi ett samarbete med SOS-barnbyar och deltar årligen i arbetet med World Childrens Prize.

Skolan har en stor skolgård som lockar till lek och aktiviteter. Vi har organiserade rastaktiviteter. I skolans närområde finns vår skolskog som ger möjligheter att arbeta med miljö och hälsa, även ett miljöråd gör eleverna delaktiga i det arbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i ämnet idrott och hälsa årskurs 1-6 i linje med skolans läroplan och styrdokument.

Som lärare hos oss så stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. I detta arbete finns elevhälsan nära som stöd och handleder vid behov.

Du är en viktig person eftersom du är en av de som barnen möter under sina första viktiga år i skolan. Du är med och lägger grunden för det fortsatta skolarbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig lärare i ämnet idrott och hälsa för årskurs 1-6. Bifoga legitimation i din ansökan.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Last Application Date
2021-05-16