Controller till Norrtälje kommun - vikariat

Location: 
Norrtälje
Business area: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Positions: 
1
Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

 
Om tjänsten
Den här tjänsten vänder sig till dig som vill arbeta med övergripande ekonomifrågor med fokus på kommunens pedagogiska verksamheter. Du kommer att arbeta strategiskt tillsammans med två controllerkollegor med både planering och uppföljning i nära samarbete med barn- och utbildningskontoret.

Barn- och utbildningskontoret är förvaltningskontor för både barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, med ansvar för all utbildningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet från förskola till vuxenutbildning i Norrtälje kommun. Tjänsten är placerad på kommunstyrelsens controllerenhet. Vikariatet löper från sommaren 2021 - april 2022 för ordinarie föräldraledig controller.

 

Arbetsbeskrivning
Som controller ger du konsultativt och analytiskt stöd till barn- och utbildningskontorets budgetansvariga chefer. Du driver för kontorets räkning de övergripande ekonomiska processerna, vilket omfattar planering och uppföljning avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning på såväl övergripande som detaljerad nivå, för verksamheten relevanta redovisningsfrågor, budgetuppföljning och internkontroll. De verksamheter du kommer arbeta med bygger till stor del på barn- och elevstatistik, för vilken det är viktigt att ha en god kontroll av.

Du ansvarar tillsammans med dina controllerkollegor för framtagande av olika slags ekonomiska rapporter ur ett såväl planerande som uppföljande perspektiv. I uppdraget ingår att ha ett helhetsperspektiv, men även kunna bryta ner till underliggande faktorer.

Andra arbetsuppgifter är omvärldsbevakning, utvecklingsfrågor och utredningar, effektivisering samt kvalitetssäkring av redovisning och ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi driver ett aktivt digitaliseringsarbete där controllers förväntas att både initiera och att vara delaktiga i arbetet.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk ekonomiutbildning, med inriktning mot redovisning och verksamhetsstyrning, eller motsvarande utbildning/erfarenhet.

Följande ser vi som meriterande:


• God erfarenhet av controllerarbete inom pedagogisk verksamhet
• Tidigare erfarenhet av arbete med styrning och ledning och chefsstöd inom offentlig sektor
• Kunskap i processledning och processutveckling
• Goda kunskaper i användande av datorstöd, som exempelvis beslutsstödsystem och office-paketet.

Som person är du initiativtagande och har ett strategiskt förhållningssätt. Du är självgående och van att driva processer. Arbetet innebär många kontakter, såväl internt som externt, vilket gör att det är viktigt att du är duktig på att skapa och underhålla relationer samt att du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation, både skriftligt och muntligt. Du tar initiativ och ser möjligheter. Du har integritet och agerar objektivt och professionellt i ditt arbete.

 

Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på ekonomiavdelningen, som består av controllerenhet, redovisningsenhet, upphandlingsenhet samt några på avdelningen centralt placerade kollegor. Inom controllerenheten kommer du ha åtta kollegor, av vilka två huvudsakligen arbetar gentemot barn- och utbildningskontoret.

 

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, vikariat under föräldraledighet

 

Tillträde
Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse

Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

 


Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 63 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.

Ungefär 2 900 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare, där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.

Vi NPF-säkrar (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) våra skolor och förskolor, utvecklar ett hållbart samhälle för alla och satsar på att vara en rökfri kommun att bo och arbeta i.

• På vår webbplats kan du läsa om vår vision Global livsstil – lokalt liv.
https://www.norrtalje.se/varvision
• Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
• Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
• Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening.
• Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster.

Länk till profilsida
Last Application Date
2021-05-23