Biståndsbedömare till avdelningen Vuxna

Location: 
Linköping
Business area: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Positions: 
4
Om Social- och omsorgsförvaltningen
Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov.

Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd.

Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.

Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”

Om arbetsplatsen
Social- och omsorgsförvaltningen gick den 1 november 2020 in i en ny organisation. Vi söker nu biståndsbedömare som kommer tillhöra avdelningen Vuxna och enheten Utredning och uppföljning. Enheten utreder och följer upp ärenden för personer mellan 21-64 år och består av tre grupper. 

Varje enhet består av en multiprofessionell verksamhet bestående av enhetschef, enhetssamordnare, socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare. Syftet med den nya organisationen är bland annat att vi ska få en ökad helhetssyn och utveckla vår samverkan utifrån ett brukarperspektiv. 

Arbetsbeskrivning
Som biståndsbedömare handlägger du ärenden enligt SoL. I dina arbetsuppgifter ingår att utreda behov, fatta beslut och ansvara för att beslut verkställs genom att göra beställning till utförare. I samband med utredning ingår att ge information samt råd och stöd. I arbetet ingår även uppföljning av fattade beslut. 

Vi arbetar och dokumenterar utifrån IBIC modellen (individens behov i centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, där den enskilde individens behov och förmågor står i centrum. Här får du möjlighet att vara med från början i arbetet med att utveckla och driva verksamheten framåt. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig kandidatexamen med kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt och psykologi. Du har tidigare erfarenheter av myndighetsutövning och gärna erfarenhet av frågor som rör socialpsykiatri och psykisk ohälsa. Har du erfarenhet av IBIC och av att arbeta i journalsystemet Treserva är det meriterande.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket, vilket är viktigt då du i rollen som biståndsbedömare arbetar mycket med dokumentation och klientkontakt. För att klara av ditt uppdrag är det ett krav att du har B-körkort, detta då arbetet bland annat innebär att göra hembesök hos brukare och uppföljningar på boenden.

Som person är du självgående och tar stort ansvar för din egen uppgift, du är trygg och kan behålla lugnet även in stressiga situationer. Du har god samarbetsförmåga och arbetar bra med både interna och externa kontakter. I ditt uppdrag möter du personer som lider av psykisk ohälsa och genom att du kan se situationer ur olika perspektiv samt kan skilja på det professionella och det privata kan du möta den målgruppen på ett bra sätt. Då vi är en verksamhet i förändring behöver du kunna se helheten och ha lätt för att anpassa dig efter ändrade situationer och förutsättningar.  

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse (visstidsanställning 210101 - 211231) 

Anställningsform: 3 tillsvidare- samt 1 visstidsanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 4

Ref. nr: 5967


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?