Sjuksköterska, Kampementet, Östermalm

Location: 
Stockholm
Business area: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Positions: 
2
A&O Ansvar och Omsorg AB är ett vårdföretag som funnits sedan 1993.
Företaget har verksamhet i flera kommuner och sysselsätter omkring 2600 medarbetare inom äldreomsorg och primärvård. A&O vill skapa en positiv miljö och omsorg för människor i behov av särskilt boende och vård.
Våra ledord är värme, omtanke och trygghet och vi arbetar utefter detta i samtliga av våra verksamheter och verkar för att alla ska ha kvar sin personliga integritet hela livet.


Kampementets vård-och omsorgsboende är centralt beläget på Gärdet- Östermalm, med närhet till butiker, grönområden och allmänna kommunikationer.


Verksamheten omfattar 96 lägenheter med heldygnsomsorg fördelade på sex våningsplan.
Av de 96 platserna är 48 platser avsedda för personer med demensdiagnos.


Vi söker nu två sjuksköterskor, en för heltids och en för deltidstjänst (ca 80%).
Sjuksköterskans roll är viktig i vårt salutogena förhållningssätt.


Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska innebär bland annat:


• Vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för 16 boende.
• Planera, utföra och dokumentera hälso- och sjukvård utifrån varje enskild boendes förutsättningar och behov.
• Skapa trygghet och delaktighet för den boende.
• Ha kontinuerlig dialog med närstående och informera vid förändringar i hälsotillståndet.
• Handleda och utbilda medarbetare och studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet.
• Arbetsleda omvårdnadspersonalen i hälso- och sjukvårdsarbetet.
• Delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal med reell kompetens.
• Registrera i kvalitetssystem såsom Senior Alert, Palliativa registret och BPSD.


Kompetenskrav


Legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet. Vi ser gärna att du har
specialistutbildning inom
demenssjukvård/psykiatri alternativt erfarenhet och intresse av att
arbeta med personer som har en demensdiagnos.


Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Tjänsterna är en
tillsvidareanställning. Provanställning sex månader tillämpas. Tillträde snarast.