Östersunds kommun rekryterar Säkerhetschef

Enheten för juridik & säkerhet, som är en del av område styrning med 35 medarbetare inom Östersunds kommun, söker säkerhetschef. Som säkerhetschef har du det operativa tjänstemannaansvaret för att Östersunds kommun ska upprätthålla och efterleva de lagar och överenskommelser som styr det kommunala arbetet med samhällsskydd, beredskap och säkerhet.

Location: 
Östersund
Business area: 
HR, juridik
Positions: 
1
Type of job: 
Permanent 

Östersunds Kommun har mer än 5 600 personer anställda i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare. Östersunds kommun är stället för dig som vill jobba framåt med hjärtat. För oss är alla medborgare lika viktiga. Ett barn på förskolan, en bygglovssökande villaägare eller en vårdsökande pensionär. Hos oss har du möjligheter att som individ påverka hur vi genomför vårt gemensamma arbete och vara med och bidra till ett bättre Östersund.

Vi är engagerade och visar omtanke för varandra och dem vi är till för. Inom kommunens geografiska område finns nationellt strategiskt viktiga knutpunkter för transporter, en flygplats, ett akutsjukhus samt ett antal nationella myndigheter. Kommunen är dricksvattensproducent och majoritetsägare i ett regionalt elbolag samt en del av Jämtlands Räddningsförbund.

Arbetsplatsen och uppdraget

Som säkerhetschef har du det operativa tjänstemannaansvaret för att Östersunds kommun ska upprätthålla och efterleva de lagar och överenskommelser som styr det kommunala arbetet med samhällsskydd, beredskap och säkerhet. Säkerhetschefen verksamhetsleder det strategiska verksamhetsstödet för krisberedskap och civilt försvar, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, intern säkerhet och trygghetsfrågor. I tjänsten ingår inte personalansvar.

Som säkerhetschef är du även inriktnings och samordningskontakt i vardagen, både externt mot andra myndigheter och privata aktörer samt interna stödet till den politiska ledningen och förvaltningarnas ledning och säkerhetssamordnare. Vid en händelse är det även din roll att fungera som ett operativt stöd till och rådgivare för kommundirektören. I tjänsten innebär också uppdrag som tjänsteman i beredskap (TiB), det är också du som ser till att det finns bemanning för funktionen som TiB.

Östersunds kommun, i likhet med övriga kommuner, regioner och myndigheter i Sverige, håller på att i snabb takt återskapa ett civilt försvar och med hänsyn tagen till den ökande digitaliseringen i samhället, klimatförändringar och nu senast den pågående pandemin, har Östersunds kommun på kort tid utökat sin förmåga att möta behoven inom området. Det är därför din roll att skapa en långsiktig och strategisk plan för hur arbetet med samhällsskydd och beredskap samt säkerhet ska implementeras och följas upp inom kommunens myndigheter och med övriga samverkansparter i länet.

Vem är du

För att lyckas i rollen bör du ha en väl beprövad erfarenhet av förändringsarbete inom statlig eller kommunal förvaltning med god förståelse för hur det svenska krisberedskapssystemet utvecklas över tid och vad det innebär. Då det i befattningen även ingår rollen som säkerhetsskyddschef är det ett krav att du är väl förtrogen med säkerhetsskyddets olika delar och vad det innebär för en organisation som Östersunds kommun. Det är viktigt att du är en god kommunikatör och på ett konstruktivt sätt kan leda eller delta i arbete med experter inom vitt skilda ämnesområden. Ett grundmurat säkerhetsmedvetande och en vilja att skapa en sund och hållbar säkerhetskultur är en förutsättning.

Vi söker dig som:

 • Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
 • Har erfarenhet av operativt och strategiskt arbete med säkerhetsfrågor i en större organisation; kommunal, regional eller statlig
 • Har erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor på kommunal, regional eller statlig nivå
 • Har god kunskap om lagstiftningen inom säkerhets- och säkerhetsskyddsområdet
 • Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
 • Har god självkännedom och är stabil som person
 • Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
 • Har god kommunikativ förmåga och samarbetar och samverkar effektivt med andra
 • Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
 • Har körkort för personbil

Det är meriterande om du:

 • Har kontaktnätverk inom säkerhets- och säkerhetsskyddsområdena på kommunal, regional och statlig nivå
 • Har erfarenhet av att ta fram RSA-analyser och bedömningar inom krisledning för större organisationer
 • Har erfarenhet av att ta fram säkerhets- och säkerhetsskyddsanalyser och bedömningar för större organisationer
 • Har god förståelse för politisk styrd organisation
 • Har kunskap om kommunal lagstiftning
 • Har god ledarskapsförmåga

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
En heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för tjänsten. Resor ingår i tjänsten.

Ansökan och kontakt

Du söker tjänsten via experis.se, där du laddar upp CV och personligt brev, gärna i pdf-fomrat. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 - 377 20 63 eller via mail: annakarin.bergqvist@se.experis.com

Sista ansökningsdag: 10 aug

Vi välkomnar din ansökan!