Speciallärare komvux

Location: 
Gotland
Business area: 
Pedagogiska arbeten
Positions: 
1
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vuxenutbildning omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, undervisning i svenska för invandrare, specialpedagogisk verksamhet, särskild utbildning för vuxna, yrkesutbildningar på gymnasial nivå och inom yrkeshögskola. Vuxenutbildningen är också ett Lärcentrum som bl.a. omfattar tentamensservice, studie- och yrkesvägledning, bibliotek och pedagogiskt stöd för elever och medborgare. Totalt omfattar vuxenutbildning cirka 70 medarbetare varav cirka 50 är pedagoger.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en speciallärare med inriktning utvecklingsstörning eller motsvarande. I tjänsten kan såväl undervisning som handledning och stöd till andra pedagoger inom Vuxenutbildningen att ingå.

Komvux som särskild utbildning för vuxna riktar sig till individer med medfödd intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Här på Gotland är vi nu i ett spännande skede med att bygga upp en helt ny verksamhet inom ramen för Komvux.

KVALIFIKATIONER
Vi ser helst att du har en grundskollärarexamen för år 4-6 eller en gymnasielärarexamen med speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning eller motsvarande. Vi ser att du har kunskap och erfarenhet av hur man gör studiesituationen tillgänglig för elever med varierande grad av funktionsnedsättning.

Vi ser det meriterande om du har:
- Kunskap om hur intellektuell funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada påverkar lärande och kompetensutveckling.
- Erfarenhet av att ha undervisat inom gymnasiesärskolan eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
- Erfarenhet av att undervisa elever med svenska som andraspråk.
- Kunskap om, och erfarenhet av tydliggörande pedagogik, differentierad undervisning samt alternativ kompletterande kommunikation (AKK, TAKK).
- Kunskap om digitala lärverktyg.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Last Application Date
2021-05-02