Vill du vara med och forma morgondagens räddningstjänst?

Location: 
Karlstad
Business area: 
HR, juridik
Positions: 
1
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår bland annat att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd och uppföljning till aktörerna. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Enheten för brand och räddning som är en del i Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande har som uppgift att utveckla det brand- och olycksförebyggande arbetet och att ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. I uppgiften ingår att tillsammans med aktörer arbeta med utveckling och regelgivning och att verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras.Dina arbetsuppgifter
På enheten för brand och räddning behöver vi mer personal då vi har medarbetare som går i pension samtidigt som vi nu kommer att satsa mer på utvecklingsfrågor gällande effektiva räddningsinsatser.

Några av utmaningarna för den kommunala räddningstjänsten är personalförsörjning samt att hinna med i dagens snabba teknikutveckling och ökad digitalisering. Detta och mycket mer kommer du som medarbetare på enheten för brand och räddning att jobba med, allt för att räddningstjänsten ska vara väl förberedd och har erforderliga förmågor.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

Sammanställa kunskapsunderlag och initiera studier och forskning inom områden där kunskap saknas eller behöver utvecklas. Delta i och driva metod- och teknikutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbeta strategiskt både nationellt och internationellt. Skapa och underhålla olika former av samarbeten med kommunal räddningstjänst och tillsammans med dem utveckla metoder och tekniska lösningar. Verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras.

Du kommer tillsammans med de andra medarbetarna på enheten jobba med utveckling och regelgivning. Du förväntas också svara på frågor och remisser från olika aktörer. I ditt arbete har du ett nära samarbete med avdelningens verksamheter, fram för allt utbildningsverksamheten, men även med andra verksamheter och avdelningar.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som är brandingenjör eller har annan relevant akademisk utbildning och kompetens som vi bedömer är relevant för tjänsten. Du har ett analytiskt arbetssätt och det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med eller kunskap om metodik vid olika typer av räddningsinsatser. Du driver arbetet självständigt, arbetar strukturerat och är van vid att samarbeta med andra. Du vårdar och har lätt för att skapa nya relationer inom och utanför myndigheten.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar den redan befintliga gruppen. För att passa för rollen har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har förmåga att se saker ur ett större perspektiv och kan väga samman komplex information och olika hänsynstaganden för att göra rätt avvägningar och prioriteringar. Vi förutsätter att du arbetar bra med andra människor och är smidig i dina relationer med andra. Du ska också ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheter i förändringar.

I arbetet har du många externa kontakter och du gör utredningar och därför behöver du kunna uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift.

För anställda på MSB är det den aktivitet som ska utföras som styr vilken plats du väljer att arbeta på. Du har teknik som gör att du kan koppla upp dig var du än är.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad eller Stockholm, önskemål om annan placeringsort där MSB har verksamhet ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast datum- månad- år, märkt med referensnummer 2020/114. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.