CAD/BIM-samordnare till Fastighetsenheten

Location: 
Västerås
Business area: 
Teknik, Naturvetenskap
Positions: 
1
Tycker du att det är spännande att hantera fastighetsinformation och vill vara med och utveckla strukturen för framtiden? Då kanske det här är en tjänst för dig.

Inom Fastighetsenheten finns specialister inom bland annat förvaltning, projektledning, teknik, brand och säkerhet. Som CAD/BIM-samordnare tillhör du teknikavdelningen. Med stort förtroende och ett nära ledarskap arbetar vi tillsammans och drar nytta av varandras kompetens för att utveckla staden.

Fastighetsenheten ingår i Teknik- och fastighetsförvaltningen som har ett brett uppdrag. Vi har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheter, vi ansvarar för stadens exploateringsverksamhet och fastighetsförvaltning samt Västerås kommunala gator, parker, naturområden och parkeringar. Läs gärna mer på www.vasteras.se/teknikochfastighetsforvaltningen

ARBETSUPPGIFTER
Som CAD/BIM-samordnare verkar du i olika kontaktytor och trivs i en samordnande roll. Du arbetar med ritningar och teknisk dokumentationen för fastigheter under så väl projektskede som förvaltningsskede. Du deltar vid uppstart av projekt och kvalitetssäkrar beställningar till leverantörer. Vid uppritning och leverans av ritningar och teknisk information arbetar du med kvalitetssäkring av areor och säkerställer att fastighetsdokumentationen motsvarar kravställningen. Du trivs i en strukturerad och utvecklande roll, med en fallenhet för detaljer och ett noggrant arbetssätt. En grundläggande förutsättning är att du har goda kunskaper inom CAD och Revit samt har en god omdömesförmåga och se nyttan av information i flera steg.

Tillsammans med kollegor ansvarar du för hela CAD/BIM-funktionen. Rollen innefattar administration och dokumentation i olika projektdatabaser samt att både skapa och granska utifrån CAD/BIM-manualer samt hantering i det digitala ritningsarkivet.

KVALIFIKATIONER
Vi erbjuder dig ett spännande yrkesområde där du får vara en del i bygg- och förvaltningsprocessen. Du får också bidra med din specialistkunskap inom CAD och informationshantering. Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning inom exempelvis bygg, fastighet eller energi. Du har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter och har goda kunskaper i byggprocessen och IT-baserad informationsöverföring. En fördel är om du är insatt i BIM (Building Information Modeling) och har kunskap om Bygghandling 90. Det är bra om du har erfarenhet av arbete med externa referenser och fi2-data.

Är denna tjänst ditt nästa jobb? Din ansökan är varmt välkommen.

ÖVRIGT
Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:
https://www.vasteras.se/jobbochkarriär

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Last Application Date
2021-05-16