Manpower Arbetsmarknadsbarometer

Sedan 50 år tillbaka tar vi reda på sysselsättningstrenderna på arbetsmarknaden. Manpower Arbetsmarknadsbarometer är unik i sitt slag då resultatet baseras på utsikterna inför det kommande kvartalet.

Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) mäter sysselsättningstrenderna på arbetsmarknaden. I vilken utsträckning kommer antalet anställda inom olika branscher att öka eller minska under det kommande kvartalet?

Arbetsmarknadsbarometern har publicerats varje kvartal i över 50 år och är ett av världens högst ansedda analysverktyg.

Undersökningen är:

  • Unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
  • Framtidsinriktad då den mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen i världen som blickar framåt i tiden, andra liknande mätning tittar på vad som hänt bakåt i tiden.
  • Konsekvent då en och samma fråga ställts till arbetsgivarna under mer än 50 år i USA och Kanada. Nu ställs samma fråga i totalt 42 länder världen över.
  • Oberoende. Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister.
  • Pålitlig då undersökningen baseras på intervjuer med nästan 66.000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 42 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.

 Arbetsmarknadsbarometern Q3 2019