Talent Shortage

Fyra av tio svenska arbetsgivare, 42 procent, upplever att det är svårt att hitta kompetent personal. Siffran är den högsta på tolv år, och har mer än fördubblats sedan 2011. Det visar en ny undersökning från ManpowerGroup.

– Tyvärr upplever svenska företag en allt större brist på kompetens, och problemet ökar. Den här frågan behöver prioriteras både av näringslivet och från politiskt håll – i förlängningen riskerar utvecklingen att skada Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Kompetensbristen i Sverige är den mest omfattande på 12 år – det visar ManpowerGroups undersökning Talent Shortage. Fyra av tio arbetsgivare, 42 procent, uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens, vilket kan jämföras med 17 procent år 2011. Framför allt är det stora företag som har svårigheter att hitta rätt medarbetare.

Som de främsta anledningarna till kompetensbrist anger arbetsgivarna en avsaknad av konkreta yrkeskunskaper, otillräcklig erfarenhet samt ett bristfälligt antal sökande. I undersökningen anger arbetsgivarna även vilka egenskaper som är viktigast i samband med rekrytering: samarbetsförmåga, problemlösning och kommunikativa färdigheter.

– Utvecklingen på arbetsmarknaden går snabbt och även om jobben inte blir färre så kommer kompetenskraven förändras. Svenska företag måste satsa på att ge medarbetarna möjlighet att utveckla både sin kompetens och förmågor som samarbete, ledarskap och kommunikation, för att hänga med när omvärlden förändras i allt snabbare takt, säger Lars Forseth.

ManpowerGroups Talent Shortage är en global undersökning som baseras på intervjuer med 43 000 arbetsgivare i 43 länder, 700 har svarat i Sverige. Även ur ett internationellt perspektiv har kompetensbristen ökat under det senaste decenniet – 45 procent av arbetsgivarna har i dag svårt att hitta personal med rätt färdigheter.

De fem största bristyrkena i Sverige 2018:

  1. Erfarna hantverkare
  2. Säljare
  3. Chaufförer
  4. Sjukvårdspersonal
  5. Administratörer

Om undersökningen Talent Shortage

ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med drygt 43 000 arbetsgivare i 43 länder. I Sverige har 700 personer svarat. I år är det 13 år sedan undersökningen startade. Läs mer om undersökningen samt de internationella resultaten i bifogad rapport.