Vårt CSR-arbete

Att erbjuda människor stöd till att hitta ett arbete och ge individer möjlighet till en egen försörjning har alltid varit vår kärnverksamhet.

Vi tittar till individens potential och drivkrafter, och utifrån kundens behov skapar vi en matchning som driver både företagets verksamhet och individen framåt. För de som har ett kliv kvar innan de står på arbetsmarknadens arena använder vi vår kunskap och erfarenhet för att hitta ett arbete utifrån kompetens och förmåga.

En hållbar arbetsmarknad

Vi vill visa att det är möjligt att genomföra förändringar och samtidigt skapa nya möjligheter och bättre arbetstillfällen, vårt sociala engagemang ska kunna mätas genom det avtryck det ger i samhället. Genom vår kunskap och expertis hittar vi innovativa lösningar som bygger en hållbar arbetsmarknad. En arbetsmarknad som inte utestänger, utan inkluderar och ger alla individer möjligheter.

kvalitet och miljöcertifiering

Vårt mål är att enbart samarbeta med leverantörer som själva bedriver ett aktivt CSR-arbete och som även de är intresserade av att skapa ett hållbart arbetsliv.

Minimal miljöpåverkan

Vi arbetar aktivit med att minska den påverkan vår verksamhet har på miljön. Förra året sänkte vi våra koldioxidutsläpp genererade av flygresor med över 20 procent. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 .

Hur vi jobbar med hållbarhet

Både i Sverige och globalt är vi engagerade för att skapa en arbetsmarknad som är väl förankrad i framtiden!