Allmänna leveransvillkor

Manpower AB - uthyrning

Dessa allmänna leveransvillkor, grundade på branschens allmänna bestämmelser, gäller uppdrag som Manpower AB med Org. Nr. 556348-1588, samt Elan IT-Resources AB med Org. Nr. 556594-7552, (nedan kallad ”Leverantören”) utför inom ramen för sina verksamhetsområden åt kundföretag (nedan ”Kunden”), om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Leverantören skall tillhandahålla personaluthyrnings- och bemanningstjänster till Kunden i form av egna anställda medarbetare, uppdragstagare eller underleverantörer (nedan ”Resurserna”) att utföra arbete inom Kundens verksamhet enligt Kundens anvisningar.

Allmänna bestämmelser ABPU-10 Personaluthyrning