Onsite - Volymlösning

Manpowers Onsitelösningar gör att vi i ett nära samarbete med dig som kund kan tillsätta stora volymer av personal Just-In-Time.

Vill du optimera din totala bemanningskostnad med 3% per år?

Genom en skräddarsydd leveranslösning – med en tydlig process från implementering av ett nytt samarbete till att driva ständiga förbättringar – erbjuder vi dig en flexibel lösning.

Vi arbetar med att leverera lösningar onsite, nearsite eller offsite inom:

  • Produktion
  • Lager och logistik
  • Nyetablering av verksamheter
  • Kundtjänst

Med Manpower Onsites erfarenhet, kunskap och innovativa engagemang vet vi att vår lösning kan optimera dina bemanningskostnader med minst 3% årligen.

Det här erbjuder vi

Kundanpassad och skalbar modell
Vi vet att alla våra kunder är unika. Vi utgår alltid från vår beprövade Onsitemodell och skapar en kundanpassad lösning för just din verksamhet. Vår modell är skalbar och går att kombinera med olika typer av kommersiella villkor. 

Kostnadseffektivitet och flexibilitet
Vår Onsitelösning ger våra kunder den flexibilitet som krävs för att hantera volymförändringar i verksamheten. Genom att använda sig av strategisk bemanning - där vi blir en integrerad partner med dig som kund - kan vi leverera Return of Investment.

Erfarenhet lokalt och globalt
Manpower har lång erfarenhet av globala Onsitelösningar, och har flera globala samarbeten inom Onsite. I Sverige levererar vi Onsitelösningar över hela landet och våra expertteam samlar all kompetens kring optimeringsarbete och ständiga förbättringar.

Mätbara effekter
Vi på Manpower kan genom vår Onsitemodell visa på högre medarbetarnöjdhet samt kostnads- och tidsbesparingar för dig som kund.

Digitala verktyg
Vi på Manpower driver ständig utveckling av våra processer, system och lösningar för att alltid ligga i framkant. Genom att använda Best In Class-verktyg ser vi till att ha en effektiv kandidathantering med bästa möjliga kandidatupplevelse, en transparent schemaläggning samt en integrerad lösning av tidrapportering till fakturering för maximal effektivitet.

Operativ stödorganisation

Inom vår Onsite-lösning finns ett antal operativa och strategiska stödfunktioner. Center Of Recruitment Excellence (CORE) är Manpowers centraliserade operativa stödfunktion. Genom CORE säkerställs kvalitet och tempo i kandidatinflödet av våra specialister på digital kandidatattraktion. Våra administrativa experter på CORE hanterar även på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt all medarbetaradministration.

Vårt team

Teamet har tillsammans över 60 års erfarenhet med att skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder. Med stort engagemang utvecklar vi kontinuerligt befintliga samarbeten och levererar påvisbara effektiviseringar. Bakom varje person finns ett dedikerat leveransteam. Varmt välkommen att kontakta oss! 

                    

Anna Rydell                                        Joakim Delin                                       Johnny Gustafson

Head of Enterprise Sales                    Region Norr                                          Region Mellan

Mail | tel: 08-764 26 16                       Mail | tel: 026-663 231                          Mail | tel: 021-151 201

                    

Jens Kirk                                           Erik Brandt                                           Mikaela Vinestrand

Region Stockholm                             Region Väst                                            Region Syd

Mail | tel: 08-764 26 49                      Mail | tel: 036-341 863                           Mail | tel: 0455-302 777