Ekonomi

BEHÖVER DU ANSTÄLLA EN NY EKONOMICHEF ELLER ANLITA EN EKONOMIASSISTENT UNDER ÅRSBOKSLUTET?

Näringslivet styrs idag mer än någonsin av snabba förändringar, oväntade händelser och plötsligt uppkommande behov. Förmågan att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna och behoven skiftar är avgörande för att moderna företag ska kunna växa och utvecklas. Det är i dessa förändringsfaser som vi på ManpowerGroup kommer in i bilden.

 

Vi är specialiserade på resursförstärkning av ekonomer på alla tänkbara nivåer. Oavsett hur ditt behov ser ut idag eller i morgon, så kan du vara trygg med att vi kommer att hitta rätt kompetens till ditt företag. Det är därför vi har valt att specialisera oss i två bolag samlade under ett och samma tak och med ett tätt samarbete sinsemellan.

Experis Sweden

 

Experis inriktar sig på rekrytering av chefer och specialist-kompetens på högre nivå. Det kan handla om redovisningsekonomer, financial- och business controllers samt ekonomer med ledarskapserfarenhet som exempelvis ekonomichefer och ekonomidirektörer.

 

 ManpowerInom Manpower jobbar vi huvudsakligen med att tillgodose företags behov av ekonomipersonal såväl kort- som långsiktigt. Främst handlar det om personal i assisterande befattningar, som till exempel ekonomi- och löneassistenter, inkassohandläggare, och löneadministratörer. Gemensamt för Manpower Group är att vi drivs av samma värderingar och etikfrågor – och en osviklig fingertoppskänsla för att placera rätt ekonom på rätt position.