Vi hjälper dig med bemanning inom el, tele, larm och säkerhet

Skräddarsytt, Ökad lönsamhet

Med våra skräddarsydda lösningar har du alltid tillgång till den personalstyrka du behöver, varken mer eller mindre.

På Manpower finns de resurser du behöver för att kunna förbättra er lönsamhet. Oavsett om du har ett längre eller kortare behov, och oavsett om du behöver en enstaka person eller ett komplett arbetslag. Vi har lång erfarenhet av branschen och är väl uppdaterade på nya lagar och kollektivavtalsregler, dessutom har vi en god relation och ett eget avtal med SEF (Svenska Elektrikerförbundet).

När du inte har möjlighet att provanställa nya medarbetare kan en felrekrytering bli komplex och dyr. Genom Manpower kan du hyra in personal för kortare projekt och självklart förlänga uppdraget vid behov. Det finns även en möjlighet att överta personal från Manpower efter sex månaders inhyrning, vilket ger dig en trygg anställningsprocess.

Att vi slutit ett eget avtal med SEF underlättar förhandlingen för dig som kund när du behöver behovsinhyrning, då vi förser dig med ett särskilt förhandlingsprotokoll som du skickar in till SEF. Vid inhyrning av personal från Manpowers tjänsteområde El & Tele får du som kund ett kompetenskort för den konsult som hyrs in, vilket ska vara en del av ditt Egenkontrollsprogram.

Exempel på områden som vi bemannar är elinstallation, data/fastighetsnät, energi och miljö, larm och säkerhet, telekommunikation och industriautomation.

Röd Cirkel HusVi är många små kontor, inte ett stort.
Med över 50 kontor över hela landet har vi hela tiden örat mot den lokala marknaden, vilket vi tror är grunden för att kunna matcha ditt företags behov. Att vi finns där ditt företag finns betyder också att vi bygger nära och långsiktiga relationer, till dig som kund och till våra kandidater och konsulter. Det gör att vi snabbt kan hitta rätt kompetens till dig när behovet uppstår, oavsett om det gäller en person eller ett helt team.

Röd cirkel hjärtaNär våra konsulter mår bra, blir jobbet bra.
Som uthyrd konsult från Manpower har man alltid god anställningstrygghet med kollektivavtal och garantilön. Alla konsulter har en egen konsultchef som coachar och säkerställer att allt fungerar bra och att arbetet känns utvecklande. Vi ser också till att erbjuda kompetenshöjning och vidareutbildning så att konsulten är väl rustad inför arbetsmarknadens förändringar och nya krav. På så sätt får du som kund också en extra trygghet i att allt fungerar på bästa sätt.