El, tele, larm och säkerhet

El, tele, larm och säkerhet

Våra skräddarsydda lösningar ger dig personalstyrkan du behöver, just här och nu.

På Manpower finns de resurser du behöver för att kunna förbättra er lönsamhet. Oavsett om du har ett längre eller kortare behov, och oavsett om du behöver en enstaka person eller ett komplett arbetslag. Vi har lång erfarenhet av branschen och är väl uppdaterade på nya lagar och kollektivavtalsregler, dessutom har vi en god relation och ett eget avtal med SEF (Svenska Elektrikerförbundet). Det underlättar förhandlingen för dig som kund när du behöver behovsinhyrning, då vi förser dig med ett särskilt förhandlingsprotokoll som du skickar in till SEF. Vid inhyrning av personal från Manpowers tjänsteområde El & Tele får du som kund ett kompetenskort för den konsult som hyrs in, vilket ska vara en del av ditt Egenkontrollsprogram.

Vi hjälper dig med personal för:

  • Installation
  • Data/fastighetsnät
  • Energi och miljö
  • Larm och säkerhet
  • Telekommunikation
  • Industriautomation