Vi är experter på rekrytering

Affärslivet förändras snabbare än någonsin och gamla sanningar får lämna plats åt nya. Kapital och teknologi är inte längre någon garanti för tillväxt och produktivitet, nu är människan den viktigaste framgångsfaktorn. Människans tidsålder är här. Samtidigt har människor med rätt kompetens och erfarenhet blivit en bristvara. 

Vi hjälper dig att hitta och attrahera de talanger du behöver för att skapa tillväxt i en föränderlig omvärld. Vi förstår din verksamhet och har förmågan att stärka den med mänsklig potential. Oavsett om du behöver hjälp med temporär förstärkning, strategisk bemanning eller rekrytering. 

Behöver du rekrytera så hjälper vi dig med hela rekryteringsprocessen – att hitta, attrahera och utvärdera kandidater. Vill du hålla i trådarna själv kan vi stötta dig med specifika tjänster som urval, referenstagning, personlighets- och färdighetstester.

orange lokalt ikonVi finns nära
För att kunna matcha just ditt företags behov behöver vi förstå era specifika utmaningar och er lokala marknad. Därför har vi över 50 kontor över hela Sverige. Att vi alltid finns nära gör att vi kan bygga långsiktiga relationer med ditt företag och de lokala lokala kandidaterna.

orange snabb ikonVi är snabba
När behovet av att rekrytera kompetent personal uppstår, måste det ofta lösas snabbt. Men det måste också bli rätt från början. Med ett oslagbart kontaktnät, stort inflöde av kandidater till vår webb och gedigen erfarenhet hittar vi snabbt den kompetens du efterfrågar. Vi som hjälper dig är specialister på rekrytering och har själva arbetslivserfarenhet från de områden vi rekryterar till. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att ge dig just det du behöver.

orange tryggt ikonVi är trygga
Vår erfarenhet, storlek och våra processer gör att vi alltid håller vad vi lovar. Och oftast överträffar vi förväntningarna. För att du ska känna dig så trygg som möjligt när du anlitar oss erbjuder vi fasta priser och 100% nöjd-kund-garanti. Och vår finansiella stabilitet gör att du alltid kan räkna med oss, oavsett konjunkturläge.