Behöver du anställa många personer på en gång?

Rekrytera större volymer

Manpowers organisation har en vältrimmad motor för att klara av större volymer av rekryteringar.

Vi utser en dedikerad projektledare från Manpower håller i hela tillsättningsprocessen.

Leveransteam på respektive ort

På utvalda orter kommer Manpower att tillsätta ett leveransteam. De utför rekryteringsuppdragen och/eller är ansvarig konsultchef under uppdrag hos kunden.

Core Talent

För att säkerställa kvalitet och tempot i inflöde av kandidater, har Manpower skapat stödfunktionen Core Talent. Funktionen effektiviserar våra ISOcertifierade processer för bemanning och rekrytering. Core Talent består av experter inom kandidatval och inflöde relaterat till kundens specifika behov och kompetensspecifikationer.

Kontakta oss så berättar vi mer!