Vårt TSL-program

Vägen till nytt jobb ser olika ut för olika personer. Några vill fortsätta med samma yrke, några vill pröva något nytt och någon vill ta vägen till nästa jobb via utbildning. Det är vårt ansvar att möta dessa personers behov och tillsammans skapa vägen framåt. 

Vårt program är uppbyggt kring fem teman.
Av erfarenhet vet vi att dessa delar ger en bra grund för ett framgångsrikt jobbsökande. Inom varje del finns olika aktiviteter, både individuella och i seminarieform, som stödjer målet mot ett nytt arbete.

Personlig inventering
Arbetsanalys – hur undersöker och beskriver man bäst sin yrkeskompetens, sina prestationer och styrkor? Hur skriver man ett attraktivt CV, personligt brev och hur säkerställer man sina referenser?

Arbetsmarknaden
Hur fungerar arbetsmarknaden? Hur ser dagens arbetsmarknad ut generellt? Hur ser den lokala arbetsmarknaden ut? Hur hittar företag idag ny personal?

Att söka arbete
Vilka kanaler för att hitta ett ledigt jobb finns och hur fungerar de? Hur är man aktiv i sitt jobbsökande? Hur skapar och genomför man en personlig marknadsföringsplan? Hur sticker man ut bland alla andra?

Intervjuer
Idag kommer ingen förbi intervjutillfället, därför har vi ett stort fokus på att stötta och hjälpa personen i att känna sig bekväm inför kommande intervjuer. Hur förbereder man sig för en intervju? Vad ska man tänka på inför, under och efter intervjun? Hur hanterar man svåra frågor och luckor i sitt CV? Hur tyder man signalerna från intervjuaren? Det är ett stort fokus på praktisk träning i detta moment.

Framtida utveckling
Genom de verktyg och insikter som ges under coachningen får personen kraft och kompetens att kunna påverka sin framtid och sin utveckling.

Sammantaget tar vi med oss erfarenheterna och företagskontakterna från vår rekryterings- och bemanningsverksamhet in i vårt arbete med omställning. Det ger oss många fördelar som vetskap om var det finns anställningsbehov, kontaktvägar, vilka kompetenskrav ställs på dagens arbetskraft, vad gör personen framgångsrik i en intervju? Allt som behövs för att snabbt och professionellt lotsa personen vidare till nytt jobb.

Vill du redan nu få tips på vägen? Läs mer under jobbsökartips

Vill du veta mer om våra omställningsprogram, kontakta E-post: tsladmin@manpowergroup.se