Villkor för TSL Omställningsstöd

Omställningsstöd kan beviljas för arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist enligt definitionen i LAS - Lag om anställningsskydd.

Omställningsstöd kan beviljas för arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist enligt definitionen i LAS - Lag om anställningsskydd. Omställningsstödet är ett ekonomiskt stöd avsett att finansiera omställningsprogram, inte en ekonomisk ersättning till individen. Det är det uppsägande företaget tillsammans med det lokala facket som väljer vilket omställningsföretag och vilka jobbcoacher som ska få uppdraget att sköta omställningen.

Ett företag kan beviljas omställningsstöd om:

  • det genom kollektivavtalsförsäkring är anslutet till TSL
  • ansökan och samtliga personbilagorna är undertecknade av såväl företag som lokal facklig organisation
  • ansökan görs tidigast efter tidpunkten för uppsägning
  • ansökan om omställningsstöd har gjorts senast 12 månader efter sista anställningsdag
  • det i ansökan anges vilken leverantör av omställning man valt
  • ansökan innefattar komplett ifylld personbilaga/bilagor som är undertecknad av den/de uppsagda, företaget samt lokal facklig företrädare
  • omställningsprogrammet påbörjats senast 12 månader efter att TSL fattat beslut om bidrag

Läs mer på www.TSL.se

Vill du veta mer om våra omställningsprogram, kontakta

E-post: tsladmin@manpowergroup.se