HomePageBanner

This component is under construction

Vi matchar talanger och arbetsgivare

Jefferson Wells är ett rekryterings- och konsultbolag med fokus på våra kandidaters kompetens, erfarenhet och potential, inte färdiga lösningar och modeller. Vi hjälper kandidater i karriären och företag att kartlägga behov och marknad för att attrahera rätt medarbetare. Det är så vi går tillväga när vi genomför 5000 rekryteringar av chefer och specialister varje år.

JOBB OCH KARRIÄR     FÖR ARBETSGIVARE

Hitta jobb inom ditt kompetensområde

card-leader

Ekonomi och finans

card-leader

Teknik och ingenjörskap

card-leader

Hållbar utveckling

Vårt erbjudande

Rekrytering

Vi har ett väl upparbetat nätverk av kvalificerade kandidater som står redo inför nästa steg i karriären. Med en kombination av erfarna rekryteringskonsulter och digitala verktyg säkerställer vi att ni fördomsfritt och effektivt får rätt medarbetare på rätt plats.

Uthyrning av konsulter

Våra engagerade och kompetenta konsultchefer matchar rätt kompetens till ditt uppdrag. Oavsett om det är till en specifik specialistfunktion, en ledarroll, roller i ett team eller projekt.

AKTUELLT

Varför är pre-skilling avgörande när AI blir en del av vårt arbetsliv?

Linda Malm, Head of Business Experience

För att arbetsgivare ska kunna säkerställa att de är rustade för att arbeta effektivt med AI-teknologier kommer de behöva införa pre-skilling bland sina anställda. Det kan leda till en konkurrensfördel genom ökad produktivitet och effektivitet på företaget.

card-leader

Grön trendrapport

card-leader

Vanliga frågor

card-leader

Kontakta oss

Det hållbara arbetslivet

Vad har rekrytering med hållbarhet att göra? En trygg arbetsmarknad där människor och företag trivs är en av grundpelarna i ett välmående samhälle. Vi och vårt moderbolag ManpowerGroup verkar mitt i detta och arbetar för mångfald, jämlikhet och inkludering, både hos oss själva och våra kunder. Genom utbildning och kompetensutveckling hjälper vi tusentals människor varje år i Sverige att stärka sin position på arbetsmarknaden. Vi spelar också en viktig roll för den gröna omställning där kompetenskartläggningar och tillsättningar av rätt kandidater är en nyckelfråga.

LÄS MER OM VÅRT SOCIALA ANSVAR
HomeVerticalCarousel

This component is under construction

SiteFooter

This component is under construction