Verktygsspecialist

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Vi på Envoi utökar nu vårt Agila team ochsöker en Agil coachtill vårt projekt för en myndighet i Stockholm. Start datum 1 jan 2020.

Gruppen förvaltar och vidareutvecklar it-portal som är baserad på MicroFocus Service Manager Service Portal och Service Manager Service Catalog. I denna miljö utvecklas och underhålls beställningsformulär och processflöden för att stödja interna beställnings- och leveransflöden.

Inom 1-2 år kommer den befintliga it-portalen ersättas av annat verktyg

De uppgifter som resursen ska utföra i uppdraget.

- Utveckla nya formulär i it-portalen
- Utveckla nya change- och requestmodeller för arbetsflöden
- Utföra ändringar i befintliga formulär och arbetsflöden i it-portalen
- Utveckla ny funktionalitet och nya processer för att stödja automation och arbete
- Daglig förvaltning av systemet (incidenthantering, ändringshantering, uppgradering)

Kravspecifikation:

Expertkunskap inom nedanstående moduler i verktyget Service Manager från MicroFocus:

Service Portal, Service Catalog, Change Management, Request Fulfillment

Expertkunskap om it-portal

Expertkunskap om optimering av leveransprocesser

Kunskap om MicroFocus Operations Orchestration

Kunskap om Change-, Release-, Request- och Incident-processer

Självgående

Kommunikativ