Erfaren utredare till analyssektionen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Solna
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker utredare som har betydande erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom statsförvaltningen. Som utredare bidrar du till myndighetens arbete med att motverka diskriminering samt i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Sektionen
Analyssektionen ingår i utvecklings- och analysenheten och ska som en del av verksamheten bidra till att DO kan genomföra sitt uppdrag och verka i sin roll. I den rollen behöver DO synliggöra och öka kunskapen om förhållanden i samhället som kan leda till diskriminering. Med utgångspunkt i kunskap om diskriminering och om förhållanden som kan leda till diskriminering ska DO bedriva ett förändringsarbete som tar sikte på att motverka diskriminering.

Analyssektionens uppdrag är att stödja myndigheten genom att göra olika studier och undersökningar samt analyser av bland annat inkomna uppgifter om diskriminering och tillsynsunderlag. Sektionen ska också bistå med stöd i utvecklingen av interna arbetsprocesser samt uppföljning och utvärdering av myndighetens arbete.

Dina arbetsuppgifter
Som utredare kommer du bland annat att genomföra studier, undersökningar, och analyser som resulterar i olika kunskapsunderlag som ger stöd i arbetet med att motverka diskriminering i samhället. Huvudsakligen kommer du att arbeta med att designa studier, samla in fakta och data, analysera och skriva kunskapsunderlag, som exempelvis rapporter, promemorior, och forskningsöversikter, samt avrapportera resultaten. Vidare innebär dina arbetsuppgifter att du arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Du kommer även att arbeta med mer rutinmässiga uppgifter som främst avrapporteras internt.

Arbetet bedrivs ofta i projektform och du kommer oftast att arbeta i mindre projektgrupper. I vissa projekt kommer du att vara projektledare och i andra projektmedarbetare. I ditt arbete kommer du att samarbeta med medarbetare på din egen sektion såväl som på andra sektioner och enheter inom myndigheten. Du kommer även att göra beställningar från forskare och/eller konsulter.

Kravprofil
Vi söker dig med

• universitets- eller högskoleexamen inom det samhällsvetenskapliga området
• flera års erfarenhet från aktuellt kvalificerat utredningsarbete inom statsförvaltningen
• god förståelse för hur myndigheter styrs, och vad det innebär att göra studier, utredningar och ta fram kunskapsöversikter inom en statligt styrd organisation
• god kunskap om, och erfarenhet av att arbeta, med kvantitativa metoder (exempelvis enkätstudier, sammanställa och analysera kvantitativa data)
• god kunskap om, och erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder (exempelvis dokumentanalyser och intervjuer)
• mycket god erfarenhet av att skriva promemorior, rapporter och olika former av kunskapsunderlag
• erfarenhet av att arbeta som projektledare i utredningsarbete
• erfarenhet av att föredra och presentera resultat för olika målgrupper
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• mycket goda kunskaper i Office-paketet
• goda kunskaper i engelska.

Du ska även ha förmåga

• att kunna sätta dig in i nya sakområden, och ringa in relevanta frågor för DO
• att utforma studier som ger svar på för DO relevanta frågor
• att kunna analysera komplexa data
• att vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i nya projekt och uppdrag
• att ta ansvar för ditt arbete och driva arbetet/projekt framåt och slutföra det inom givna ramar
• att arbeta självständigt och kunna planera och strukturera arbetet/projekt
• att samarbeta och skapa goda relationer med såväl kollegor som externa kontakter
• att vara prestigelös och kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
• att vara noggrann och kunna kvalitetssäkra ditt och andras arbete
• att kunna kommunicera kunskapsunderlag på ett enkelt och målgruppsanpassat sätt
• att möta människor med respekt.

Meriterande

• god sakkunskap inom diskrimineringsområdet
• god erfarenhet av dokumentanalyser
• vana av att genomföra systematiska forskningsöversikter
• erfarenhet av att arbeta inom annan statlig myndighet än universitet och högskola
• vana av att arbeta med programvaror såsom Nvivo och/eller Atlas ti
• vana av att arbeta med statistikprogram såsom SPSS eller motsvarande
• mycket god kunskap i Excel.

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.

Om DO
DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering, såväl förekomsten av diskriminering som risker för diskriminering. Ledstjärnan är vår vision, ett samhälle fritt från diskriminering. Våra insatser inom kunskapsutveckling, kunskapsspridning, tillsyn och processföring har ett gemensamt och riktat syfte, att motverka diskriminering och i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på http://www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontaktperson är rekryterande chef Karolina Windell eller HR-generalist Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Med anledning av rådande omständigheter på grund av coronaviruset kan det bli aktuellt att intervjuer genomförs via Skype.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 25 september 2020 via ansökningsfunktionen på do.se (under Lediga jobb) alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 med referensnummer LED 2020/335. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.