Vi söker en projektledare till Antirasistiska filmdagar i Norra Skåne

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Helsingborg
Bransch: 
Kultur, Media
Antal tjänster: 
1
Om Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter. Vi har funnits sedan 2002 och finansieras av statliga och kommunala medel. Därutöver erbjuder vi utbildningar kring diskriminering vilket också bidrar till vår finansiering. Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som blivit utsatta för diskriminering och med utåtriktade aktiviteter så som utbildningar, evenemang och projekt för att förebygga och motverka diskriminering. I vår verksamhet samverkar vi både med andra antidiskrimineringsbyråer och med andra aktörer som arbetar med olika diskriminerings­grunder eller samhällsområden. Vi har kontor i Helsingborg men vårt upptagningsområde utgörs av femton kommuner i norra Skåne.
För närvarande har vi fyra anställda, varav en verksamhets­ansvarig på heltid, en jurist och verksamhetsutvecklare på heltid, en jurist på 50 % samt en styrelseledamot som personalansvarig och kassör på 15%.
På vår arbetsplats tillämpar vi heltid á 36 arbetstimmar per vecka. Kvälls- och helgarbete förekommer i viss utsträckning, dock oftast med god framförhållning och möjlighet att anpassa efter egna önskemål. Vi har kollektivavtal med KFO.
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten är en projektledarroll för att bedriva Antidiskrimineringsbyrån Norra Skånes projekt Antirasistiska filmdagar (ARF) Norra Skåne. Projektet syftar till att väcka tankar och frågor om antirasism, demokrati och mänskliga rättigheter genom film och samtal. Projektets målgrupp är gymnasieungdomar i Norra Skåne och kommer äga rum november/december 2021.
I projektledartjänsten ingår att starta upp och driva projektet framåt i enlighet med projektplan och satta tids- och budgetramar. Projektledaren kommer samverka och skapa kontakt med relevanta aktörer såsom skolor, lokala civilsamhällesaktörer och myndigheter. Ett av projektets syften är att arbeta för en långsiktighet, så i tjänsten ingår även att utveckla och hitta långsiktiga medel för projektets fortlevnad. Det ingår också sedvanlig projektdokumentation så som rapportering och utvärdering av projektet.
Tjänsten är på 60 % och tidsbegränsad under perioden 1:a september 2021 till 28:e februari 2022. Startdatum kan ändras enligt överenskommelse. Vidare kan det finnas möjlighet till förlängning i två månader om vi tilldelas ytterligare medel till projektet.
Kvalifikationer
Vi söker någon som har utbildning eller arbetslivserfarenhet inom lämpligt område, exempelvis filmvetenskap, pedagogik, arbete med ungdomar, mänskliga rättigheter, antirasism och normkritik, kommunikation.
Erfarenhet av minst två av dessa:
Projektledning eller erfarenhet av att arbeta i projekt
Verksamhetsutveckling
Skriva ansökningar och återrapportera till finansiärer

Samt god förmåga att:
Självständigt planera, organisera och genomföra aktiviteter/evenemang
Snabbt sätta sig in i nya situationer och frågeställningar
Samverka och hitta nya samarbetsformer
Kommunicera med olika aktörer

Det är också meriterande om du har:
Språkkunskap i ett av dem fem minoritetsspråken och/eller ett av följande språk: arabiska, somaliska, persiska, dari eller tigrinja.
Erfarenhet från idéburet arbete inom till exempel ideella föreningar, aktivism eller liknande
Egen erfarenhet av diskrimineringAnsökan
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne strävar efter att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Välkommen med ett motivationsbrev samt ditt CV.
Sista ansökningsdatum är 4 juli. Intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Vår förhoppning är att besked ska kunna ges till sökande under vecka 30.
Tillträde sker 1:a september 2021, eller enligt överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista ansökningsdag
2021-07-04