Verksamhetschefer till vård- och omsorgsboenden

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
2
Lillsjögården, Björkgården och Bernadotte vård- och omsorgsboende

Vill du arbeta som ledare i en verksamhet som gör verklig skillnad för äldre? Vill du arbeta utvecklingsinriktat i din chefsroll, med stöd av både chefskollegor och en välutbyggd förvaltning? Välkommen med din ansökan!

Vi söker en verksamhetschef till Bernadotte vård- och omsorgsboende och en verksamhetschef med ansvar för Lillsjögården och Björkgården.

Bernadotte vård- och omsorgsboende är beläget i området Valsätra, söder om Uppsala centrum. Boendet består av 80 lägenheter och är jämt fördelade för omvårdnad respektive demensboende. Läs mer om boendet här (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/aldreboende/vara-aldreboenden/bernadotte/)

Björkgården är ett mindre boeende beläget fyra mil öster om Uppsala. Boendet har tre avdelningar och består av 22 lägenheter varav fem är för korttidsvård och en för växelvård och resterande för äldre. Läs mer om boendet här (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/aldreboende/vara-aldreboenden/Bjorkgarden/)

Lillsjögården är beläget i Almunge cirka två och en halv mil öster om Uppsala. Boendet har 41 lägenheter för omvårdnadsboende och demensvård. Läs mer om boendet här (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/aldreboende/vara-aldreboenden/lillsjogarden/)

Ange i din ansökan vilken tjänst du främst är intresserad av eller om intresse finns för båda tjänsterna.

Ditt uppdrag
Som verksamhetschef har du varierande arbetsuppgifter och är verksamhetens företrädare såväl externt som internt. Du rapporterar direkt till områdeschef och ingår i ledningsgruppen för avdelningen som har gemensamma möten med övriga verksamhetschefer inom avdelningen.

Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi samt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar. Du ansvarar för att säkerställa den dagliga driften med rekrytering och bemanning tillsammans med administratören.

Du styr och leder verksamheten resurseffektivt med hög kvalité mot uppsatta mål. Du arbetar med budget, prognos och ekonomisk uppföljning och ser den självklara kopplingen mellan dessa frågor och den egna verksamhetens utveckling, mål och uppdrag. Du arbetar för att skapa goda förutsättningar för delaktighet av medarbetare och våra brukare i ditt arbete med utveckling av verksamheten.

Din roll är att se till att verksamheterna drivs framåt med fokus på kvalitet för boende och medarbetare. Till din hjälp finns administrativt stöd, controller och HR men framförallt kompetenta medarbetare och kollegor. På Bernadotte har du ett delat ledarskap med fullt ekonomi- och personalansvar för var sin del, boendet har cirka 70 medarbetare. Lillsjögården och Björkgården har tillsammans cirka 60 medarbetare samt en biträdande chef.

Din bakgrund
Vi söker dig som har arbetat minst ett par år som ledare med personalansvar. Är din ledarerfarenhet från äldreomsorgen så är det meriterande. Du har erfarenhet av arbete med budget, prognos och ekonomisk uppföljning. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom ledarskap och organisationsutveckling samt utbildning och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du har högskoleexamen inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten, exempelvis sociala omsorgsprogrammet/socionomprogrammet, personalvetarprogrammet, fysioterapeututbildning eller sjuksköterskeutbildning.

Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och är van att arbeta i Officepaketet. Kunskap om för verksamheten relevanta IT-system, t ex Siebel, Heroma, Hypergene, Flexite är meriterande.

Som ledare tar du ansvar, driver ditt arbete framåt och når resultat genom att skapa de bästa förutsättningar för din personal att bidra, växa och utvecklas. Du har förmåga att se frågor i ett större perspektiv och förstår både ekonomiska samband och vilka övriga faktorer som leder till en välmående verksamhet där både personal, brukare och anhöriga trivs. Som person är du flexibel, lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att både se möjligheter i förändringar och fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Tf. områdeschef Monica Södergård, 018- 727 43 52

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92

Facklig företrädare:
SACO, Maria Persson, 018-018-727 24 24
Fysioterapeuterna, Ellen Pernler 018- 727 69 56
Sveriges Arbetsterapeuter, Katarina Rydberg, 0738-66 58 49
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Kommunal Sektion Uppsala, 010-442 88 16
Vårdförbundet, Kristina Lundmark, 018-67 70 47

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom äldreförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.