Rektor till Runnerydsskolan

Placering: 
Nässjö
Bransch: 
Antal tjänster: 
1
Arbetsuppgifter
Tillsammans med två rektorskollegor ska du leda och utveckla det pedagogiska arbetet på en av Sveriges modernaste skolor. Utöver rektorsuppdraget kommer del av denna tjänst innebära att organisera och leda det digitala förändringsarbetet på skolan. Din uppgift i detta uppdrag är att göra strategiska vägval som leder till att undervisningen utvecklas och måluppfyllelsen ökar. Det innebär också att leda utveckling av den pedagogiska användningen av digitala verktyg och digitalt material samt att leda arbetet med att förstärka pedagogernas digitala kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
I Nässjö kommun jobbar du som rektor även i nära samarbete med andra rektorer och ser det som en tillgång/styrka att vara en del av ett team.

I rektorsuppdraget ingår verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll att tillsammans med personalen på enheten utveckla skolan mot dess mål. Vi arbetar ständigt för en ökad måluppfyllelse med målet om förbättrade kunskapsresultat och där ser vi dig som en mycket viktig kugge.
Kvalifikationer
Vi söker dig som vågar utmana och tänka nytt!
Du ser möjligheter i de stora förändringar som just nu sker i skolans värld och du bygger visioner utifrån verksamhetens styrdokument.

Du är en tydlig ledare och har hög social kompetens med förmåga att engagera och skapa relationer med personal, elever och vårdnadshavare. Som rektor krävs att du är strukturerad och har förmågan att initiera och driva utvecklingsfrågor.
Erfarenhet av kvalificerat IKT-arbete inom grundskolan.
Förtrogenhet med regeringens nationella strategi för skolans digitalisering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska ha en pedagogisk grundutbildning och erfarenhet av ledningsarbete, gärna inom pedagogisk verksamhet. Meriterande är genomgången eller påbörjad rektorsutbildning.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. 

Lön: Månadslön 

Arbetstider: Dagtid. 

Omfattning: Heltid.
Information om arbetsgivaren
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.

Runnerydsskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem under om- och nybyggnation. Skolan kommer att stå helt klar -18/-19. Du har då möjligheten att arbeta i en av Sveriges modernaste lärmiljöer. Skolan kommer att bestå av ca 600 elever. Skolan har en engagerad och kompetent personalgrupp som tillsammans arbetar för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Elevhälsans förebyggande arbete och skolans värdegrundsarbete är viktiga hörnstenar för detta.

Ansökan

Via Internet


Arbetsgivarens referensnr: Åsa 5


Kontaktpersoner

Åsa Wadling, Grundskolechef
E-post: asa.wadling@nassjo.se

Fackliga representanter nås via Medborgarkontore
Tel: 0380/518000


Företag
Nässjö kommun, BU centrala verksamheter