HR-strateg

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borås
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av HR-arbetet inom Borås Stad? Har du gedigen erfarenhet från kvalificerat HR-arbete? I så fall har vi ett attraktivt arbete för dig att söka!

Din arbetsplats är Stadsledningskansliet, Personal- och förhandlingsavdelningen. Avdelningen har ett övergripande strategiskt ansvar för HR-arbetet i Borås Stad och fokus ligger på att skapa förutsättningar för organisationen att driva och utveckla Staden som arbetsgivare. Arbetet på avdelningen präglas av öppenhet, utveckling och ett prestigelöst förhållningssätt till varandra.

I ditt arbete kommer du att vara en viktig del i avdelningens arbete med att utifrån ett övergripande perspektiv arbeta fram strategier, processer, rutiner och arbetssätt för HR-arbetet i syfte att att skapa ett så bra och relevant stöd som möjligt för organisationens chefer och HR-medarbetare. Dina huvudområden kommer att vara arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering. Du kommer även att bevaka och tolka nya och förändrade lagar, avtal och föreskrifter och införliva och applicera dessa i Borås Stads arbete. I rollen ingår också att utbilda främst organisationens chefer och HR-medarbetare. Även arbetsuppgifter inom andra delar inom HR-området kan bli aktuella utifrån vilket behov som finns.

I ditt arbete ingår också att tillsammans med Borås Stads avdelningar för löneadministration och IT säkerställa styrningen av vårt löne- och personalsystem Heroma utifrån de lagar, avtal och regler som påverkar systemet.

Rollen innebär samarbete med såväl kollegor på avdelningen, HR-medarbetare i staden som externa aktörer men du förväntas också ansvara för och självständigt driva arbetet inom dina områden.


För att lyckas i detta arbete har du en akademisk högskoleutbildning inom HR-området. Din fleråriga erfarenhet från kvalificerat HR-arbete tillsammans med dina goda kunskaper inom arbetsmiljö och anpassning/rehabilitering gör att du är trygg inom yrkesområdet och har en stabil och bred HR-grund att stå på. Du har förmåga att kunna ta dig an, förstå och förklara svåra problem och med ditt systemtänk ser du hur saker och ting hänger ihop och hittar lösningar på komplexa frågor. Ditt främjande och förebyggande förhållningssätt kombinerat med din pedagogiska förmåga och att du är duktig på att samarbeta gör att du hittar fungerande vägar för att nå ut i organisationen. Kompetens avseende lön- och personalsystem är meriterande.

Vidare är du van att driva utveckling av arbetsmetoder och processer vilket i kombination med din förmåga till långsiktigt och strategiskt arbete gör att du når resultat och påverkar och utvecklar HR-arbetet i organisationen.

Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare
Sista ansökningsdag
2021-01-31