Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Växjö
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Vid Linnéuniversitetet, Fakulteten för hälso och livsvetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedrivs omfattande forskning och undervisning inom ämnena hälsovetenskap och vårdvetenskap. Institutionen utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt bedriver en internationell masterutbildning i hälsovetenskap. Institutionen bedriver forskning inom global hälsa, palliativ vård, plötsligt hjärtstopp, akutsjukvård, ambulanssjukvård, säkerhetssystem i vården m.fl. områden.

 

Institutionen har drygt 110 anställda medarbetare samt ca 30 personer på avtal. En omfattande forskarutbildning bedrivs i ämnena hälsovetenskap med f.n. 11 doktorander, samt i vårdvetenskap med 32 doktorander. Viktigaste samverkanspartners är förutom andra lärosäten Region Kronoberg, Region Kalmar län samt kommunerna i området. Inom barnmorskeutbildningen finns även en utbyggd samverkan med region Blekinge. Barnmorskeutbildningen kompetens-försörjer de tre regionerna. Med flera av sjukvårdshuvudmännen har införts/planeras kombinationstjänster för forskande medarbetande. En expanderande samverkan om olika utbildningar pågår bl.a. med Linköpings Universitet samt Jönköping University. Inom universitet pågår ett övergripande arbete med att formera kunskapsmiljöer som sträcker sig över flera ämnen och discipliner för att skapa konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, aktuell professorstjänst förväntas aktivt delta i denna process. Behovet av undervisning inom vårdområde är ökande, och uppdragsutbildningar ges efter behov. Att undervisa på olika nivåer ingår i uppdraget.

 

Ämnesområde för befattningen: Vårdvetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö och Ljungby

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning 100%, sex månaders provanställning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse

 

 

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att planera och administrera undervisning samt undervisa och handleda studenter på grund-och avancerad nivå samt examinera studenter på grundnivå i vårdvetenskap. Till uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Vi arbetar i team och som nyanställd har du tillgång till en mentor. Du har stora möjligheter att själv utforma ditt arbete inom givna ramar. Som anställd har du även möjlighet att delta vid nationella och internationella samarbeten både inom utbildning och forskning Vidare erbjuds kompetens- och karriärutveckling utifrån ditt behov men även utifrån Linnéuniversitetets behov.

 

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som är legitimerad sjuksköterska och har magisterexamen inom vårdvetenskap eller motsvarande kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Meriterande är klinisk erfarenhet som leg. sjuksköterska och har specialistsjuksköterskeutbildning. Vidare, meriterande är tidigare erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete på universiteten samt erfarenhet av undervisning på distans samt via webbaserade lärplattformar. Även goda kunskaper i svenska och engelska och dokumenterad samarbetsförmåga är meriterande.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2020!
 

Kontaktpersoner:

Biträdande prefekt Växjö Emina Hadziabdic, emina.hadziabdic@lnu.se 0470-76 72 21

HR-partner Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se 0480-44 60 78
Sista ansökningsdag
2020-05-26