Kurator till T1-skolorna och Skeda/Slaka skola

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och integration. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.

Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.

Om arbetsplatsen
T1-skolorna

T1-skolorna består av Fridtunaskolan och Tunvallaskolan och ligger på T1-området i centrala Linköping med närhet till en fantastisk utemiljö i Vallaskogen. Skolorna ligger på gångavstånd till bibliotek, teater, simhall och konserthus. Här går omkring 500 elever från förskoleklass till årskurs 6.   

T1-skolorna kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Studieron i klassrummen är god och med engagerad och motiverad personal. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna, som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning.    

På T1-skolorna är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. På T1-skolorna har vi har höga förväntningar på både personal och elever.

Skeda/Slaka skola

Skeda/Slaka skola består av två små F-6 skolor med skolbarnomsorg. Den trygga, småskaliga atmosfären förstärks av att skolorna ligger i en naturskön gammal kulturbygd där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag.

En stabil och kunnig personalgrupp arbetar aktivt för en trygg skolmiljö med personlighet, närhet och omtanke. Tydliga riktlinjer för utvärdering av verksamheten och konkreta åtgärder för att bekämpa alla former av kränkande behandling lägger grunden för en positiv miljö med goda resultat.

Arbetsbeskrivning
På T1-skolorna och Skeda/Slaka skolor kommer du att träffa engagerade och målinriktade kollegor. Tillsammans med dina kollegor skapar du en arbetsmiljö som kännetecknas av tydlighet, dialog, delaktighet, öppenhet och respekt samt höga förväntningar på varandra och våra elever. 

Du är med i elevhälsoteamet som består av skolsköterska, kurator, speciallärare och skolledning.

Skolkuratorn bidrar psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

I uppdraget ingår socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete:


• Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete. Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
• Föräldrasamtal och nätverksmöten.
• Handledning och konsultation av skolpersonal.
• Aktivt delta i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna. Du ingår i trygghetsteamet som leder det strategiskt trygghetsarbete och ansvarar för kartläggningarna.
• Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis. Du ansvarar för att skriva skolans orosanmälningar och samordnar kontakt med andra myndigheter.

Du har erfarenhet i ökad närvaro-metoder och ansvarar för att följa upp elevnärvaro, analysera resultat och utreda frånvaro enligt nya lagstiftning. Du deltar aktivt deltar i skolnärvaro arbetet i samverkan med berörda elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen alternativt en beteendevetenskaplig examen som vi bedömer som likvärdig. Du har ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Vi vill även att du har kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag.

Du har en mycket god kommunikativ förmåga i personliga möten så väl som i skrift. Du har en mycket god förmåga att skapa relationer där du kan skilja på det personliga och professionella. Du är strukturerad i ditt arbete såväl som du kan hantera stressiga situationer och anpassa dig till ändrade omständigheter.  

Du tar ansvar för det egna professionella arbetet och i dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, leder du och organiserar ditt arbete. 

Information om tjänsten
Tillträde: 2021-01-07

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100% 

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 5599


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?