Lärare i blockflöjt och piano

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Tjänsten innehåller cirka 50% i blockflöjt och 25% i piano. Sökande som även kan undervisa i klarinett kan möjligen få något högre tjänstgöringsgrad. Tidsbegränsad utökning kan också bli aktuell om vi erhåller sökta projektmedel i tillräcklig grad.

Kulturskolan Gotland finns över hela ön och har cirka 30 anställda - med undervisning förutom i instrument och sång, även teater, film, bild & form och dans.

ARBETSUPPGIFTER
Våra allra viktigaste uppgifter är att skapa och vårda relationer med elever, samt att inspirera dem till att så långt som möjligt - utifrån sina förutsättningar - utvecklas inom sina områden.

Arbetet består huvudsakligen av att undervisa elever individuellt i blockflöjt och piano. Blockflöjtsundervisningen sker också i mindre ensembler. De flesta lektionerna ligger under eftermiddagstid, men undervisning på förmiddagar och kvällar - samt vid enstaka tillfällen även under helger - ingår också.

I tjänsten ingår också att kommunicera med elever och vårdnadshavare, samt tillsammans med kollegor delta i schemaläggnings-, budget- och kvalitetsarbeten. Samarbeten mellan ämnen förekommer också, särskilt i samband med konserter eller andra uppträdanden.

KVALIFIKATIONER
Vi tänker att du har en relevant musikpedagogisk utbildning samt erfarenhet av liknande arbete tidigare. Eftersom en del undervisning sker på landsbygden, är körkort ett krav.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-02-28