Handläggare med inriktning mot nationella insatser

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Karlstad
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Operativa avdelningen (OA) ansvarar för MSB:s operativa uppdrag att stärka samhället vid samhällsstörningar.

MSB stärker nationell beredskap, driver aktörernas gemensamma hantering samt stärker aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB:s operativa uppdrag har ett allriskperspektiv och täcker hela hotskalan från olyckor till katastrofer, kriser och krig.

Enheten för nationella insatser och civilskydd ingår i OA och ska ha förmåga att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor, kriser och under höjd beredskap. Dessutom ska enheten bidra till att samhällets samlade resurser används effektivt vid samhällsstörningar, som nu senast under hanteringen av pandemin. Mer specifikt innebär det att vi inriktar, utvecklar och leder insatser i Sverige och förvaltar och utvecklar myndighetens nationella förstärkningsresurser.

En del av den svenska krisberedskapen är samarbetet inom EU. Enheten ansvarar därför också för utveckling av beredskap och genomförande av insatser inom ramen för EU:s civilskyddssamarbete.

För att kunna bidra till en effektiv användning av samhällets samlade resurser arbetar vi även med att utveckla effektiva metoder för mäkling av andra aktörers resurser. Detta både för att stärka beredskapen och för att stärka den aktörsgemensamma hanteringen operativt vid samhällsstörningar.. Enheten ansvarar också för att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som handläggare på Enheten för nationella insatser och civilskydd kommer du att delta i arbetet med att utveckla och inrikta arbetet med resurssamordning och mäkling av samhällets samlade resurser. Du kommer också att utveckla användandet av frivilliga försvarsorganisationer som stöd i MSB:s operativa verksamhet. Du kommer att vara en del i teamet som utvecklar våra förstärkningsresurser där vi bl a ska anpassa våra förstärkningsresurser till en förändrad riskbild, såsom ett förändrat säkerhetsläge i omvärlden och konsekvenserna av klimatförändringarna.

Det ingår i tjänsten att kunna projektleda insatser eller arbeta med effektiv hantering av samhällets resurser när det inträffar samhällsstörningar i Sverige, i ett annat EU-land eller i EU:s närområde. Som handläggare på enheten kommer du också att ta fram underlag till myndighetsledningen, arbeta med interna beredningar, remisser, utredningar, projekt och uppdrag av olika slag. Du kommer att arbeta med att tillvarata operativa erfarenheter, t.ex. från COVID 19 och föra in dem i myndighetens utvecklingsarbete. Du kommer in i en spännande och strategiskt viktig fas i utvecklingen av MSB:s insatsverksamhet och i utvecklingen av arbetet med att samordna och mäkla samhällets resurser.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig relevant arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av myndighetshandläggning, analytiskt arbete och av att skriva rapporter och underlag. Vi vill också att du har erfarenhet av att hålla ihop utredningsarbete eller projekt. Du behöver ha mycket god kunskap om det svenska krishanteringssystemet och det är meriterande om du arbetat med krishantering vid en samhällsstörning och har erfarenhet av att arbeta i en stabsfunktion under hanteringen av en kris. Det är också meriterande om du har erfarenhet av samarbete internationellt eller på EU-nivå. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Andra språkkunskaper är meriterande.

Som person är du trygg, stabil, prestigelös och har god självkännedom. Du har lätt för att skapa förtroende och har god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Du arbetar självständigt och säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och du fullföljer projekt inom avsatta tidsramar. En förutsättning är också att du har en god problemlösande analytisk förmåga och kan arbeta övergripande och målinriktat.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad i första hand. Om önskemål finns om placeringsort i Stockholm ska detta anges vid ansökan och blir då föremål för särskild prövning. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta tf enhetschef Petronella Norell alternativt Anna-Karin Hamrén. Fackliga företrädare är Daniel Hjärne (ST), Petter Nyhlin (SACO) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 4 november 2020, märkt med referensnummer 2020/139. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.