Forskningsassistent i trävetenskap

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi 
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap och har ca. 50 anställda i Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskarutbildning och forskning på internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/bearbetas, används och återanvänds på ett kostnadseffektivt sätt. Satsningen i Uppsala ligger på trävetenskap och teknologi med forskning och utbildning på trämaterial från nano- till makronivå och omfattar ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för industriella kunder.

 

Arbetsuppgifter 
Vi söker en forskningsingenjör för att i ett dynamiskt och motiverat team arbeta med olika aspekter av trävetenskap inklusive mikro- och ultrastruktur av trämaterial, träbiologisk nedbrytning, trähållbarhet och testnings- och modifieringsmetoder. Praktiskt arbete inkluderar sterilteknik, svampodling, olika prepareringsmetoder för mikroskopi och EU-standarder för träprovning. Personen kommer att ansvara för rutin drift av vara laboratoriet, förberedelse av laboratoriematerial, assistans med studentpraktik, samt säkerhet, miljö och kemisk kontroller.

 

Kvalifikationer 
Sökanden ska ha bakgrund i trävetenskap/träteknologi eller relaterade ämnen och ha minst universitets- eller högskoleutbildning relevant inom området. Personen ska ha en praktisk erfarenhet av att arbeta med trämaterial, inklusive mikroskopi, trähållfasthetsprovning mot nedbrytningsorganismer samt olika typer av träskydd. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, samt en förmåga att fungera effektivt såväl i en grupp som självständigt. Arbetet ställer stora krav på logiskt och kritiskt tänkande, såväl som innovativ problemlösning. Kunskap om ackrediterat arbete enligt ISO/IEC 17025 är meriterande. Vi söker en person med relevant masters/doktorsexamen och erfarenhet inom trävetenskapsområdet.

 

Placering 
Uppsala

 

Anställningsform 
Ett år med möjlighet till förlängning

 

Omfattning 
100%

 

Startdatum 
Efter överenskommelse

 

Ansökan 
Vi välkomnar ansökningar senast 2019-08-11. Vänligen använd knappen nedan.

 

Dokument krävs 
Urval av sökande som uppfyller kraven kommer att göras med hänvisning till en skriftlig ansökan inklusive curriculum vitae, kopia på examensbevis och eventuella publikationer och dokumenterad kunskap i det engelska språket och en intervju.Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.