Ekonom

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Ekonom

Placering: 
Värnamo
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".

Ekonomiavdelningen inom kommunledningsförvaltningen söker ekonom. På ekonomiavdelningen arbetar nio medarbetare, både ekonomihandläggare och ekonomer. Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande och verkar rådgivande i ekonomiska frågor till kommunstyrelsen och förvaltningarna. Exempel på verksamhetsområden är att upprätta budget, förvalta och utveckla budgetprocessen, utdatasystem, upprätta redovisningar, ekonomiska sammanställningar och uppföljningar samt bokslut för kommunen och koncernen.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla optimala flöden i de ekonomiadministrativa processerna med tekniken till stöd? Då erbjuder vi en utvecklingsinriktad tjänst som ekonom på ekonomiavdelningen.

Vi söker en ekonom som skall arbeta med kommunens kravverksamhet. Du ansvarar för kommunens inkassohantering, upprätta avbetalningsplaner mm. Arbetet består både av att sköta det dagliga arbetet med kravverksamhet men också av utveckling av verksamheten så att den utförs så effektivt som möjligt. Kommunen arbetar aktivt med digitalisering/effektivisering av olika processer och förändringar som blir en följd av detta gör att tjänstens innehåll kommer att förändras och utvecklas över tid.

Värnamo kommun använder ekonomisystemet Raindance, kravverksamheten hanteras i Inkassonet och mycket av ekonomiuppföljningen sker i Hypergene .


Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har ekonomexamen gärna med inriktning redovisning. Erfarenhet från kommunal ekonomiadministration och att du arbetat med bokföring är meriterande. Utöver att vi använder ekonomisystemet Raindance så används också Excel varför kunskap i detta program är nödvändigt.

Då många av uppgifterna är serviceinriktade så krävs att du har en god samarbetsförmåga, ett hjälpsamt och positivt förhållningssätt. Det är också viktigt att du kan trivas med rutinartade arbetsuppgifter samtidigt som du har förmåga att hantera perioder med högre tempo och återkommande problemlösning.