Verksamhetsutvecklare till avdelningen för integration, försörjning och arb

Placering: 
Karlstad
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor. Du erbjuds ett varierande och självständigt arbete. I anställningen som verksamhetsutvecklare ingår utredningsarbete, statistik och uppföljningar, internutbildning, utvecklings- och kvalitetsarbete samt rapportskrivning som underlag till nämndbeslut. Som verksamhetsutvecklare ska du utreda, planera och följa upp, samt besvara yttranden/remissvar som berör avdelningens ansvarsområde. Du ska medverka i att utveckla och driva avdelningens arbete och självständigt ansvara för utbildnings- och informationsinsatser till medarbetare. Verksamhetsutvecklaren får uppdrag av avdelningschefen. Du arbetar nära avdelningens ledningsgrupp och är ett stöd för avdelningens chefer i enheternas utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning, socionom, samhällsvetenskaplig eller motsvarande utbildning på högskolenivå som vi bedömer likvärdig.
Vi söker en strukturerad och analytisk verksamhetsutvecklare med god administrativ förmåga, samt förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av processbaserat arbete och verksamhetsutveckling. Du ska ha kunskap, intresse och erfarenhet för administration , ekonomi och utvecklingsfrågor, samt från arbete med uppföljningar, statistik och analysarbete. Även ett positivt och utåtriktat förhållningssätt med god kommunikations-och samarbetsförmåga. Vi vill att du har kunskap om socialtjänsten och framförallt inom ekonomiskt bistånd och sysselsättning/arbetsmarknadsfrågor.
Erfarenhet av utvecklingsarbete och kvalitetsarbete inom socialtjänsten är meriterande liksom kunskap inom verksamhetssystemet Viva. Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt. Du ska ha god datorvana och erfarenhet av officepaketet inklusive excel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. 

Omfattning: Heltid.
Information om arbetsgivaren
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att ge stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg och till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar också för att motverka arbetslöshet och ansvarar för frågor som rör tobak och alkohol – såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. Socialsekreterare, behandlingsassistenter och boendestödjare hör till de stora yrkesgrupperna hos oss.

Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) handlägger ansökningar om bistånd i form av försörjningsstöd, i syfte att påskynda processen mot egen försörjning. Vi ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor samt bostadsfrågor och budget- och skuldrådgivning. På avdelningen finns också en enhet med ansvar och helhetsperspektiv för målgruppen 18-24 år.

Ansökan

Via Internet


Arbetsgivarens referensnr: A722302


Kontaktpersoner

Jessica Granbom, Avdelningschef
Tel: 054-540 51 00

Nina Angeleni, Vision
Tel: 054-5404757

Angelika Åhs Johansson, SSR
Tel: 054-5404926


Företag
Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen