Matematiklärare/speciallärare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Romaskolan ligger centralt på Gotland på bekvämt pendlingsavstånd från Visby med mycket goda bussförbindelser. Skolan har sammanlagt ca 350 elever i årskurs F-9. Romaskolan ingår i Roma skolområde där också skolenheterna i Vänge, Kräklingbo, Dalhem och Endre ingår som alla är F-6 skolor. Eleverna från dessa skolor bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.

ARBETSUPPGIFTER
Under läsåret 2021/2022 startar Romaskolan upp en mindre grupp på åk 7-9. Till denna grupp söker vi en matematiklärare/speciallärare som tillsammans med en lärare i svenska bygger upp och ansvarar för gruppen. I ditt uppdrag som matematiklärare/speciallärare i gruppen ingår undervisning av elever, delat mentorskap och kontakter med undervisande lärare och andra aktörer som är viktiga för elevens kunskapsutveckling.

I tjänsten ingår även en mindre del av undervisning i klass samt stödundervisning för åk 7-9 i främst matematik i skolans studio. Till studion kommer elever för kortare eller längre insatser när de är i behov av särskilt stöd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad matematiklärare eller speciallärare och/eller har en gedigen erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Din grundsyn är positiv och du tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans.

Du har en stor verktygslåda kring elever i behov av särskilt stöd och du arbetar strukturerat, kreativt och kvalitetsmedvetet. Du kan samarbeta med undervisande lärare i andra ämnen och på så sätt bidra till en lyckad skolgång för eleverna. En mycket god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med eleverna och vårdnadshavarna är en förutsättning för uppdraget.

Du är flexibel, positiv och problemlösningsfokuserad. Som person är du trygg och stabil, samtidigt som du har ett drivande och motiverande förhållningssätt gentemot dina elever.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-05-23